JUDr. Daniela Kovářová

tajemník katedry
+420 251 171 937
kovarova@vsmvv.cz

Advokátka, spisovatelka a vysokoškolská pedagožka (nar. 17. listopadu 1964 v Ostravě). Po absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně se stala advokátkou a provozovala praxi v Plzni. V letech 2005-2008 vedla odbor výchovy a vzdělávání České advokátní komory. V letech 2008-2011 byla ředitelkou Justiční akademie, vzdělávací instituce pro soudce a státní zástupce. Od května 2009 do července 2010 byla ministryní spravedlnosti v úřednické vládě Jana Fischera, část tohoto období stála v čele Legislativní rady vlády. V únoru 2011 se vrátila do advokacie a od té doby provozuje v Praze advokátní praxi zaměřenou na rodinné vztahy.

Má za sebou bohatou publikační činnost ve sféře odborné i beletristické, pravidelně se vyjadřuje k veřejnému dění, publikuje komentáře a osvětové články v denním tisku a v odborných i populárně naučných časopisech. Je spolupořadatelkou projektu Pražské právnické jaro a Pražský právnický podzim, spoluautorkou soudcovského pětidílného komentáře Občanské soudní řízení, Odměna advokáta a autorkou knih Dědické právo podle nového občanského zákoníku (2015), Vyživovací povinnost po rekodifikaci (2014), Rodina a výživné (2011) a deseti knih z oblasti krásné literatury (například románů Sbohem, cizinko – 2012, Advokátka v šoku – 2014, Mrtvá z golfového hřiště – 2015, Smrt v justičním paláci – 2016). Je tiskovou mluvčí Obce spisovatelů ČR a členskou Mensy ČR.

Studuj atraktivní obory s širokými možnostmi uplatnění na špičkové škole v centru Prahy.
Ke každému studentovi přistupujeme jednotlivě a poskytujeme mu plnou podporu při studiu.

Klíčový je pro nás rozvoj praktických dovedností a uplatnění absolventů. Proto maximálně podporujeme praxi, pracovní stáže a zahraniční pobyty.