JUDr. Helena Chaloupková, Ph.D.

odborný asistent
+420 251 171 953
chaloupková@vsmvv.cz

Advokátka a pedagožka zabývající se mediálním a autorským právem.  Narozena 1951 v Brně. Vystudovala právnickou fakultu UK. V roce 1994 se stala členkou  Komory komerčních právníků a od roku 1995 je advokátkou a členkou České advokátní komory. Od roku  2002  působí na Fakultě sociálních věd University Karlovy Praha a od roku 2009 na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů Praha. Je autorkou a spoluautorkou řady komentářů  vydaných  v Nakladatelství C.H. Beck: Zákon o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku  (2. vydání 2006), Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání  (2. vydání, společně s P. Holým  2009)  Regulace reklamy (společně s P. Holým  2009)  Autorský zákon ( 4. vydání, společně s P. Holým 2012, 5. vydání vyjde v roce 2017). Podílela se i na komentáři k novému Občanskému zákoníku,  je autorkou komentáře kapitoly  Zvláštní ustanovení pro licenci k předmětům chráněným autorským právem (2014).  Od roku 1991  se účastní na legislativním procesu v oblasti médií a autorských práv. Poskytuje právní služby pro bono pro některé neziskové organizace a spolky.

Studuj atraktivní obory s širokými možnostmi uplatnění na špičkové škole v centru Prahy.
Ke každému studentovi přistupujeme jednotlivě a poskytujeme mu plnou podporu při studiu.

Klíčový je pro nás rozvoj praktických dovedností a uplatnění absolventů. Proto maximálně podporujeme praxi, pracovní stáže a zahraniční pobyty.