Mgr. Miriam Pavlišová

odborný asistent
+420 251 171 940
pavlisova@vsmvv.cz

Lektorka ruštiny, soudní tlumočnice a překladatelka.

Vystudovala Ruskou státní pedagogickou univerzitu A. I. Gercena (1987-1992), v Sankt Petěrburgu, obor ruský jazyk a světová literatura. Po návratu do České republiky ve studiu pokračovala na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, Ústav translatologie (1992-1997), obor překladatelství a tlumočnictví ruština, dále dvousemestrální studium v Ústavu pro další vzdělávání právníků Právnické fakulty Univerzity Karlovy, JURIDICUM – Doplňkové studium pro tlumočníky/překladatele (právnické minimum v češtině 2000/2001 a seminář odborné ruštiny 2004/2005). Své vzdělání si průběžně doplňuje na každoročních terminologických seminářích ruštiny pořádaných Komorou soudních tlumočníků ČR a občasných seminářích pro učitele věnovaných metodice výuky ruštiny.

Aktivně překládá a tlumočí, ať už je to pro státní orgány, Českou televizi, agentury, podnikatele nebo soukromé osoby, zabývá se simultánním i konsekutivním tlumočením na nejrůznějších mezinárodních konferencích.

Na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů Praha působí od roku 2004.

Studuj atraktivní obory s širokými možnostmi uplatnění na špičkové škole v centru Prahy.
Ke každému studentovi přistupujeme jednotlivě a poskytujeme mu plnou podporu při studiu.

Klíčový je pro nás rozvoj praktických dovedností a uplatnění absolventů. Proto maximálně podporujeme praxi, pracovní stáže a zahraniční pobyty.