S kým se na škole potkáte

Emeritní velvyslankyně České republiky v Lotyšsku a v Řecku. Přednáší diplomatickou praxi,diplomatický protokol a základy úspěšného vyjednávání. Sedmnáct let působila na Ministerstvu zahraničních věcí České republiky.

Od roku 2016 zastává pozici rektora Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha.

Ve své výzkumné, publikační a pedagogické činnosti se zaměřuje na kulturní antropologii, paleoantropologii a kulturní ekologii. Vydal řadu odborných studií a monografií, které jsou věnovány teorii a dějinám antropologického myšlení. Mezi další oblasti jeho odborného zájmu patří pravěká archeologie, konkrétně problematika evoluce člověka a lidské kultury.

K jeho významným vědeckým monografiím patří Dějiny sociální a kulturní antropologie (1996), Přehled antropologických teorií kultury (2000), Dějiny antropologie (2004), Antropologie: teorie člověka a kultury (2011) a Prehistorie rodu Homo (2015). Za svůj dlouhodobý přínos k rozvoji antropologie obdržel na Masarykově univerzitě v Brně Cenu Vojtěcha Suka.

Advokátka, spisovatelka a vysokoškolská pedagožka. Po absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně se stala advokátkou a provozovala praxi v Plzni. V letech 2005-2008 vedla odbor výchovy a vzdělávání České advokátní komory. V letech 2008-2011 byla ředitelkou Justiční akademie, vzdělávací instituce pro soudce a státní zástupce. Od května 2009 do července 2010 byla ministryní spravedlnosti v úřednické vládě Jana Fischera, část tohoto období stála v čele Legislativní rady vlády. V únoru 2011 se vrátila do advokacie a od té doby provozuje v Praze advokátní praxi zaměřenou na rodinné vztahy.

Má za sebou bohatou publikační činnost ve sféře odborné i beletristické, pravidelně se vyjadřuje k veřejnému dění, publikuje komentáře a osvětové články v denním tisku a v odborných i populárně naučných časopisech. Je spolupořadatelkou projektu Pražské právnické jaro a Pražský právnický podzim, spoluautorkou soudcovského pětidílného komentáře Občanské soudní řízení, Odměna advokáta a autorkou knih Dědické právo podle nového občanského zákoníku (2015), Vyživovací povinnost po rekodifikaci (2014), Rodina a výživné (2011) a deseti knih z oblasti krásné literatury (například románů Sbohem, cizinko – 2012, Advokátka v šoku – 2014, Mrtvá z golfového hřiště – 2015, Smrt v justičním paláci – 2016). Je tiskovou mluvčí Obce spisovatelů ČR a členskou Mensy ČR.

  Profesor v oboru mezinárodních politických vztahů, působí na Středisku mezinárodních studií Jana Masaryka Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze  a též na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů o.p.s. Praha, kde je vedoucím katedry mezinárodních vztahů a diplomacie, členem kolegia rektora a členem akademické rady.  Ve své pedagogické práci a vědecké činnosti se zaměřuje na dějiny mezinárodních vztahů, diplomacie a české zahraniční politiky. Z této problematiky  jako samostatné monografie mj. publikoval Dějiny českého státu v dokumentech (1994, 2003, 2012), Smlouvy, pakty, dohody (2002, 2006), Dějiny české politiky v dokumentech (2005), Dějiny mezinárodních vztahů (2007, 2010, 2014), Dějiny diplomacie (2008), Mezinárodní vztahy v datech (2008), Diplomacie: teorie – praxe – dějiny (2011, 2014) a  Dějiny české zahraniční politiky  (2013).  Autorsky a edičně se podílel na publikacích Dějiny bankovnictví v českých zemích (1999),  Pocta Janu Masarykovi(1999),  Zahraniční politika České republiky  (2002), Edvard Beneš – Československo – Evropa (2005), Diplomacie v měnícím se světě (2009),  Global Politics in Hard Times (2011), J. Marušiak  et al., Internal Cohesion of the Visegrad Group (2013), M. Pekník a kol., Pohľady na slovenskú politiku po roku  1989. I  (2016).
  Historik Blízkého východu a mezinárodních vztahů, arabista, islamolog (nar. 14.10.1952 v Hranicích na Moravě). 1977 absolvoval studium dějin-filozofie-arabštiny, 2008 profesor mezinárodních politických vztahů (VŠE). Od roku 1977 působí na filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, 2004–14 ředitel Ústavu Blízkého východu a Afriky, od roku 2016 též na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů. Přednáší dějiny islámských zemí, islám, dějiny diplomacie a mezinárodních vztahů, diplomatický protokol, získal zkušenosti na řadě evropských a arabských univerzit, navštívil mnoho blízkovýchodních zemí. Publikoval monografie Revolučně demokratické strany na Blízkém východě (1986), Úvod do dějin islámských zemí (1994), Moderní dějiny islámských zemí (1999), Dramatický půlměsíc (2001), Kmeny a klany v arabské politice (2004) Kmeny a klany v arabském Maghribu (2007), Dějiny Egypta (2009), Dějiny Iráku (2013) a Dějiny Libye (2015), připravuje Dějiny Sýrie, Libanonu a Jordánska. 2008–12 reprezentant ČR v poradním výboru nadace Anna Lindh Foundation pro euro-středomořský dialog, 1984–85 Libye, 1991–93 ZÚ Tripolis a Damašek, 1993–97 poradce Ministerstva financí, 2002 Ministerstva obchodu a průmyslu, od 2014 poradce ministra zahraničních věcí, 1994–99 viceprezident Česko-arabské obchodní komory, od 1993 místopředseda Společnosti česko-arabské.
Historik dějin mezinárodních vztahů a světové politiky, iberoamerikanista (narozen v Kutné Hoře- 1976). 2000 absolvoval studium historie – dějiny mezinárodních vztahů a světové politiky  FF UK, kurz iberoamerikanistiky  ve Středisku ibero-amerických studií FF UK. 2005 Ph.D.  – Středisko ibero-amerických studií FF UK. Od roku 2006 působí na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů.  Přednáší  dějiny mezinárodních vztahů, dějiny diplomacie, dějiny české zahraniční politiky, úvod do studia mezinárodních vztahů, základy diplomacie, diplomacii v globalizovaném světě, politickou geografii a  vede přednášky zaměřené na problematiku amerického kontinentu. Publikoval monografii České a československé aktivity ve vybraných oblastech Latinské Ameriky do roku 1989 (2016).
Odborný asistent působí na Středisku mezinárodních studií Jana Masaryka na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze  a rovněž na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů o.p.s. Praha, kde je členem katedry mezinárodních vztahů a diplomacie, členem akademické rady a členem akademického senátu. Ve své pedagogické, vědecké a publikační činnosti se zaměřuje na vývoj evropského prostoru, bezpečnostní a politickou dimenzi integračního procesu a preventivní diplomacii. Je autorem odborných článků a kapitol v monografiích.
Historik moderních dějin, hospodářský a sociální historik, politolog (nar. 2. 6. 1979 v Děčíně). Absolvoval magisterské studium historie-politologie na FF UK (2005) a doktorské studium moderních hospodářských a sociálních dějin tamtéž (2015). Od roku 2011 působí na VŠMVV Praha, současně přednáší specializační předměty na Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF UK. Specializuje se na moderní politické dějiny (české i světové po druhé světové válce), moderní hospodářské a sociální dějiny (především dějiny obchodu a družstevnictví), dějiny mezinárodních vztahů, dějiny politického myšlení, teorii a kritiku totalitarismu. Je autorem cca 10 odborných článků či příspěvků v kolektivních monografiích a sbornících.
 

Všechny kontakty