doc. Ing. Hana Březinová, CSc.

Rektorka
+420 251 171 933
brezinova@vsmvv.cz

doc. Ing. Hana Březinová, CSc. od svého absolvování na Vysoké škole ekonomické v Praze působí aktivně v akademické sféře. Měla možnost se věnovat pedagogické a vědecké práci nejen na své alma mater, kde také habilitovala, ale působila deset let na Ústavu účetnictví a daní Mendelovy univerzity v Brně, na České zemědělské univerzitě v Praze a na Bankovním institutu Vysoká škola a.s. Před šestnácti lety ji okouzlila myšlenka vytvoření Soukromé vysoké školy ekonomické ve Znojmě, kde má možnost se realizovat nejen jako garantka studijního programu zaměřeného na finance, účetnictví, daně a audit, ale být osm let rektorkou.

Hana Březinová měla možnost projít odbornou průpravou na Ministerstvu financí ČR, odkud odcházela do praxe v okamžiku vzniku účetního a daňového systému pro nově koncipovanou ekonomiku startující v 90. letech, na němž se odborně podílela. To jí umožnilo zahájit rozsáhlou publikační činnost, lektorskou činnost pro nově vznikající profesi auditorů, účetních expertů a metodiků, daňových poradců a dalších profesionálů působících v praxi i státní sféře. Mezi první rozsáhlé knihy patřila učebnice garantovaná ACCA pro certifikaci účetních. Dnes se publikační výstupy v podobě monografií, odborných článků, statí a komentářů počítají na stovky. Významnými odbornými počiny jsou poradenské software, zejména Účetní poradce, který vytvářela jako odborná garantka a hlavní autorka pod hlavičkou Svazu účetních. Jako statutární auditorka založila vlastní firmu, v níž podnikala necelých dvacet pět let, přičemž v Komoře auditorů řadu let působí ve výkonném výboru a dalších orgánech. Aktivně spolupracuje zejména s nakladatelstvím Wolters Kluwer, Verlag Dashöfer a Poradcem podnikatele (www.daneprolidi.cz).

Jako cíl na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů si doc. Ing. Hana Březinová, CSc. dává tento subjekt optimálně zakomponovat do skupiny soukromých vysokých škol v České republice, která chce soukromé vysoké školství pozvednout na vyšší úroveň a přesvědčit o jeho rostoucí prestiži.

Studuj atraktivní obory s širokými možnostmi uplatnění na špičkové škole v centru Prahy.
Ke každému studentovi přistupujeme jednotlivě a poskytujeme mu plnou podporu při studiu.

Klíčový je pro nás rozvoj praktických dovedností a uplatnění absolventů. Proto maximálně podporujeme praxi, pracovní stáže a zahraniční pobyty.