Ing. Dagmar Dvořáková

Odborný asistent

dvorakovad@vsmvv.cz

Po studiu Fakulty elektrotechnické na VUT v Brně, a následně po ukončení pedagogické aprobace rovněž na VUT, pracovala do roku 1996 v Českoslovenké a posléze České televizi jako redaktorka Zpravodajství. Působila rovněž jako dramaturg a scénárista. Moderovala živá hodinová vysílání zaměřená na komunální problematiku. Připravila a realizovala celou řadu dokumentů na různá aktuální témata.

Od roku 1999 pracovala v Akademii věd ČR, kde vybudovala oddělení pro propagaci vědy. Stála u zrodu Týdne vědy a techniky a rovněž připravila a uvedla v život projekt Otevřená věda. Během působení v AV ČR natočila celou řadu dokumentů o vědecké práci mimo jiné například dokument „Profesor Antonín Holý“, vysílaný v ČT. Mnohé další dokumenty popularizující vědu byly šířeny a prezentovány na středních školách a při dalších aktivitách. Na pozici ředitelky Odboru mediální komunikace AV ČR setrvala do roku 2009.

Od akademického roku 2010/11 vyučuje na VŠMVV předměty týkající se komunikace a médií. Výstupy popularizačních a vzdělávacích projektů prezentovala např. na mezinárodních konferencích ve Stockholmu, Lisabonu, Jeruzalémě, Reykjavíku, Bratislavě či Brně.

Studuj atraktivní obory s širokými možnostmi uplatnění na špičkové škole v centru Prahy.
Ke každému studentovi přistupujeme jednotlivě a poskytujeme mu plnou podporu při studiu.

Klíčový je pro nás rozvoj praktických dovedností a uplatnění absolventů. Proto maximálně podporujeme praxi, pracovní stáže a zahraniční pobyty.