Ing. Josef Hrudka

Odborný asistent

hrudka@vsmvv.cz

Absolvoval v roce 1985 studium organické chemie na VŠCHT Praha, na které navázal interní aspiranturou na katedře organické technologie zaměřenou na matematické modelování procesů. V letech 1992-1995 vedl studio počítačové animace v Krátkém filmu Praha ve funkci výkonného producenta. Po roce 1995 vedl agenturu, která dodávala komunikační řešení podnikům jako např. SPT Telecom, Škoda a.s., České radikomunikace nebo AV Media. V současné době se v rámci doktorského studia věnuje především aplikací neuropsychologických metod v marketingové praxi.

Přednáší na VŠMVVP od roku 2006 Marketing, Marketingový výzkum a Marketingovou komunikaci na bakalářském stupni, a stupni magisterském Moderní trendy v marketingu.

Studuj atraktivní obory s širokými možnostmi uplatnění na špičkové škole v centru Prahy.
Ke každému studentovi přistupujeme jednotlivě a poskytujeme mu plnou podporu při studiu.

Klíčový je pro nás rozvoj praktických dovedností a uplatnění absolventů. Proto maximálně podporujeme praxi, pracovní stáže a zahraniční pobyty.