Ing. Zbyněk Dubský, Ph.D.

Odborný asistent

dubsky@vsmvv.cz

Odborný asistent působí na Středisku mezinárodních studií Jana Masaryka na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze  a rovněž na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů o.p.s. Praha, kde je členem katedry mezinárodních vztahů a diplomacie, členem akademické rady a členem akademického senátu. Ve své pedagogické, vědecké a publikační činnosti se zaměřuje na vývoj evropského prostoru, bezpečnostní a politickou dimenzi integračního procesu a preventivní diplomacii. Je autorem odborných článků a kapitol v monografiích.

 

Publikace: Je (spolu)autorem článků v recenzovaných časopisech (mimo jiné Mezinárodní vztahy, Energy Policy, Insigh Turkey, Central European Journal of International and Security Studies, Politické vedy, Studia Politica Slovaca) a kapitol v monografiích (mimo jiné editace monografie Destabilizace bezpečnostního prostředí na počátku 21. století a reakce mezinárodního společenství (2019)). 

Studuj atraktivní obory s širokými možnostmi uplatnění na špičkové škole v centru Prahy.
Ke každému studentovi přistupujeme jednotlivě a poskytujeme mu plnou podporu při studiu.

Klíčový je pro nás rozvoj praktických dovedností a uplatnění absolventů. Proto maximálně podporujeme praxi, pracovní stáže a zahraniční pobyty.