Jiří Kubeš„Obor, který studuji, se v mnoha bodech prolíná s mou prací.“

Jirka druhým rokem pracuje jako zahraniční redaktor ve společnosti FTV Prima. Podniká v oblasti zdravé výživy a miluje všechny druhy sportu.

Proč sis vybral ke studiu právě VŠMVV?
VŠMVV jsem si vybral hlavně kvůli tomu, že jsem měl dobré reference od lidí, kteří školu již navštěvovali.

Co ti zde přijde nejlepší a proč bys doporučil školu budoucím studentům?
Jednozačně to, že mi škola umožňuje zároveň pracovat. Obor, který studuji, se v mnoha bodech prolíná s mou prací, takže to co se naučím, můžu ihned uplatnit v praxi. Velmi si také cením nabídky stáží a pracovních příležitostí, které škola svým studentům nabízí.

Studuj atraktivní obory s širokými možnostmi uplatnění na špičkové škole v centru Prahy.
Ke každému studentovi přistupujeme jednotlivě a poskytujeme mu plnou podporu při studiu.

Klíčový je pro nás rozvoj praktických dovedností a uplatnění absolventů. Proto maximálně podporujeme praxi, pracovní stáže a zahraniční pobyty.