Mgr. Štěpán Strnad, PhD.

odborný asistent
(English) +420 251 171 948
strnad@vsmvv.cz

Bezpečnostní politolog v oblasti politického radikalismu a extremismu fakulty bezpečnostního managementu Policejní akademie České republiky v Praze. Absolvent Západočeské univerzity v Plzni a Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v oborech politologie a mezinárodní vztahy. Působil jako zástupce vedoucího katedry společenských věd na Vysoké škole evropských a regionálních studií v Českých Budějovicích, spolupracoval s fakultou ekonomickou a zdravotně-sociální Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích či fakultou biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Kladně. Dále působí na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů v Praze. Absolvoval studijní a profesní stáže na University of Salford v Manchasteru, University of Applied Sciences Upper Austria v Linci a na Kingston University v Londýně. Věnuje se bezpečnostnímu výzkumu v rámci projektů Ministerstva vnitra České republiky. V rámci bezpečnostního vzdělávání přednáší kurzy věnované bezpečnostní politice, politologii a mezinárodním vztahům. Výstupy své činnosti zveřejňuje v odborných časopisech, konferenčních sbornících a kolektivních monografiích.

Studuj atraktivní obory s širokými možnostmi uplatnění na špičkové škole v centru Prahy.
Ke každému studentovi přistupujeme jednotlivě a poskytujeme mu plnou podporu při studiu.

Klíčový je pro nás rozvoj praktických dovedností a uplatnění absolventů. Proto maximálně podporujeme praxi, pracovní stáže a zahraniční pobyty.