Mgr. Ing. Zdena Šilerová

Odborný asistent

silerova@vsmvv.cz

Lektorka německého jazyka

Absolvovala Chemicko-technologickou univerzitu v Praze, ČVUT a Pedagogickou fakultu UK (obor: německý jazyk a literatura). V roce 1997 složila obornou zkoušku z německého jazyka a byla jmenována soudním tlumočnicí. V roce 2009 složila státní zkoušku z ruského jazyka na Institutu A.S. Puškina Moskva v Praze.

Pracovala jako učitelka němčiny na mnoha českých univerzitách a v množství různých společností. Účastnila se rovněž odborných stáží v Německu, Švýcarsku, Rakousku, Irsku, Rusku a v rámci programu Erasmus vyučovala v Polsku, Slovensku, Turecku a v Portugalsku.

Studuj atraktivní obory s širokými možnostmi uplatnění na špičkové škole v centru Prahy.
Ke každému studentovi přistupujeme jednotlivě a poskytujeme mu plnou podporu při studiu.

Klíčový je pro nás rozvoj praktických dovedností a uplatnění absolventů. Proto maximálně podporujeme praxi, pracovní stáže a zahraniční pobyty.