PaedDr. Katarína Slatinská

Zástupce ředitelky pobočky Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave

slatinska@vsmvv.cz

PaedDr. Katarína Slatinská zastává funkci zástupce ředitele pro pedagogickou činnost na Vzdělávacím a konzultačním institutu v Bratislavě, Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha.

Po ukončení studia na Univerzitě Konstantina Filozofa v Nitře v oboru ruský jazyk a literatura – historie se věnovala odborné práci v zahraničních firmách. V pedagogické oblasti se věnuje lektorovaných ruského jazyka, překladatelství a v oblasti vědecké činnosti se zaměřuje na komunikační fondy jazyka v pragmatických a interlingválnych souvislostech.

Studuj atraktivní obory s širokými možnostmi uplatnění na špičkové škole v centru Prahy.
Ke každému studentovi přistupujeme jednotlivě a poskytujeme mu plnou podporu při studiu.

Klíčový je pro nás rozvoj praktických dovedností a uplatnění absolventů. Proto maximálně podporujeme praxi, pracovní stáže a zahraniční pobyty.