PhDr. Erik Pajtinka, PhD.

Odborný asistent - VKI Bratislava

Škola

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha

analytik mezinárodních vztahů, specialista na současnou teorii a praxi diplomacie. Absolvoval magisterské studium (Mgr.) a rigorózní pokračování (PhDr.) v oboru mezinárodní vztahy a diplomacie (2005) a získal doktorát (PhD.) v oboru mezinárodní vztahy (2008) na Fakultě politických věd a mezinárodních vztahů Univerzity Mateja Bela v Banské By . V rámci studia absolvoval studijní pobyt na Universität zu Köln (Německo).
Jako stážista působil v rámci diplomatické služby SR na velvyslanectvích ve Vídni, v Budapešti a v Haagu a na oboru diplomatického protokolu Ministerstva zahraničních věcí SR, a také v rámci institucí EU v Evropském parlamentu.
Jako hostující vědecký pracovník působil na Netherlands Institute of International Relations Clingendael v Haagu (Nizozemí) a jako vysokoškolský učitel na Fakultě sociálních a ekonomických věd Univerzity Komenského a Fakultě mezinárodních vztahů Ekonomické univerzity v Bratislavě. V současnosti působí jako vysokoškolský učitel na FPVaMV UMB v Banské Bystrici a na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze.

Publikace

PAJTINKA, Erik. Slovník diplomacie. Bratislava: PAMIKO spol., 2013. ISBN 9788085660081

PAJTINKA, Erik. Základy teórie a praxe diplomacie. Bratislava: PAMIKO spol., 2015. ISBN 978-80-85660-11-1.