PhDr. Jan Slavíček, Ph.D.

Odborný asistent

slavicek@vsmvv.cz

Hospodářský a sociální historik a politolog (nar. 2. 6. 1979 v Děčíně). V r. 2005 absolvoval dvouborové studium historie-politologie na FF UK, v roce 2015 Ph.D. z Historických věd tamtéž.

Od r. 2010 působil na několika soukromých VŠ, byl také středoškolským pedagogem. Přednáší rovněž na FF UK. Od r. 2017 pracuje na Historickém ústavu AV ČR, v současné době zde vede dva granty a působí také jako výkonný redaktor Českého časopisu historického.

Přednáší politologické předměty, hospodářské a sociální dějiny, zejména dějiny družstevnictví. Zabývá se také teoriemi totalitarismu.

 

Publikace: Ze světa podnikání do světa plánované distribuce. Proměny spotřebního družstevnictví v letech 1945–1956 na příkladu severních Čech (2017); Spotřební družstvo Včela mezi podnikáním a politikou v letech 1905–1938 aneb pevnost proletářů v Praze (2019); dále řada článků v odborných časopisech a kapitol v kolektivních monografiích.

Studuj atraktivní obory s širokými možnostmi uplatnění na špičkové škole v centru Prahy.
Ke každému studentovi přistupujeme jednotlivě a poskytujeme mu plnou podporu při studiu.

Klíčový je pro nás rozvoj praktických dovedností a uplatnění absolventů. Proto maximálně podporujeme praxi, pracovní stáže a zahraniční pobyty.