prof. Dr. Štefan Volner, CSc.

Profesor - VKI Bratislava

Škola

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha

Vědeckou aspiranturu ukončil 1982. Do 1992 odborný asistent Vysoké vojenské pedagogické školy. V letech 1992-1998 podnikatel. V letech 1998-2002 ředitel kanceláře viceprezidenta FNM SR. Od roku 2002 -2008 docent a profesor VSMaPV v Banské Bystrici. V letech 2008-2014 profesor Vysoké školy ekonomie a managementu veřejně správy v Bratislavě. Od roku 2014 do současnosti profesor na Trenčínské univerzitě A. Dubčeka v Trenčíně. Od roku 2020 do současnosti profesor na VSMVaV v Praze.

Publikace

Celkem publikoval 24 monografií a 10 skript, z nichž nejznámější jsou:
Geopolitika
Bezpečnosť ľudstva
Bezpečnosť v 21. Storočí
Vedecko-technický rozvoj v 21.storočí
Vojny v 21. Storočí
EÚ geopolitickí aktér 21. Storočia
Príroda, klíma ľudstvo
Dynamický ekonomický systém
New security Theory
Current geopolitics of the European Union atd.