prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc.

Profesor
+420 251 171 944
lehmannova@vsmvv.cz

Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy vystudovala obor sociologie a teorie kultury, její oblastí výzkumu a výuky je Mezinárodní a globální studia, teorie a metodologie vědy, kulturní studia. Byla vedoucí Střediska mezinárodních studií Jana Masaryka Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze. Zabývá se především problematikou kulturní dimenze mezinárodních vztahů, dějinami a současností evropské kultury a problematikou globalizace z hlediska kulturních souvislostí.

Byla členkou různých významných institucí, kupříkladu WISC (World International Studies Committee) (1999 – 2010), SC SGIR ECPR (Steering Committee of the Standing Group on IR) 2003 – 2007), Předsedkyní CEEISA (Central and Eastern European Internationa Studies Association) (1998 – 2006), Předsedkyní národní organizace WFUNA (World Federation of United Nations Associations) (2000 – dosud). Je členkou ACUNS Academic Council United Nations System)

 

Publikace:Kulturní pluralita v současném světě (2000), Aktuální otázky globalizace (2003), Paradigma kultur (2010), Formování globálního řádu? Globalizace a global governance (2010)

Studuj atraktivní obory s širokými možnostmi uplatnění na špičkové škole v centru Prahy.
Ke každému studentovi přistupujeme jednotlivě a poskytujeme mu plnou podporu při studiu.

Klíčový je pro nás rozvoj praktických dovedností a uplatnění absolventů. Proto maximálně podporujeme praxi, pracovní stáže a zahraniční pobyty.