prof. PhDr. Ján Liďák, CSc.

Profesor - VKI Bratislava

Škola

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha

Prof. PhDr. Jan Liďák, CSc. je absolventem Filozofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě, obor dějepis-latina (1976). Habilitoval v oboru československé dějiny a teorie politiky, profesor ve vědním oboru mezinárodní vztahy. Patří mezi zakladatele československé politologie po roce 1989. Od ukončení vysokoškolského studia působil na Ekonomické univerzitě v Bratislavě. Na Fakultě mezinárodních vztahů Ekonomické univerzity vykonával funkci vedoucího Katedry politologie, také funkci prodekana pro pedagogickou práci a rozvoj fakulty. V letech 2005-2019 byl rektorem Academia Rerum Civilium - Vysoké škola politických a společenských věd, Kutná Hora, Česká republika. V současnosti působí jako profesor na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů Praha a na Filozofické fakultě Univerzity Pavla Josefa Šafárika v Košicích. Jeho pedagogická a publikační činnost jsou zaměřena na široký okruh problémů z oblasti politologie, mezinárodních vztahů a mezinárodní politiky, je autorem desítek vědeckých prací a odborných publikací, odborník na otázky mezinárodní migrace, řešitel či spoluřešitel několika vědeckých grantů doma i v zahraničí.