prof. PhDr. Zdeněk Veselý, CSc.

Profesor
+420 251 171 944
vesely@vsmvv.cz

Profesor v oboru mezinárodních politických vztahů, působí na Středisku mezinárodních studií Jana Masaryka Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze a též na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů o.p.s. Praha, kde je vedoucím katedry mezinárodních vztahů a diplomacie, členem kolegia rektora a členem akademické rady.  Ve své pedagogické práci a vědecké činnosti se zaměřuje na dějiny mezinárodních vztahů, diplomacie a české zahraniční politiky. Z této problematiky  jako samostatné monografie mj. publikoval Dějiny českého státu v dokumentech (1994, 2003, 2012), Smlouvy, pakty, dohody (2002, 2006), Dějiny české politiky v dokumentech (2005), Dějiny mezinárodních vztahů (2007, 2010, 2014), Dějiny diplomacie (2008), Mezinárodní vztahy v datech (2008), Diplomacie: teorie – praxe – dějiny (2011, 2014) a  Dějiny české zahraniční politiky  (2013).  Autorsky a edičně se podílel na publikacích Dějiny bankovnictví v českých zemích (1999),  Pocta Janu Masarykovi (1999),  Zahraniční politika České republiky  (2002), Edvard Beneš – Československo – Evropa (2005), Diplomacie v měnícím se světě (2009),  Global Politics in Hard Times (2011), J. Marušiak  et al., Internal Cohesion of the Visegrad Group (2013), M. Pekník a kol., Pohľady na slovenskú politiku po roku  1989. I  (2016).

Studuj atraktivní obory s širokými možnostmi uplatnění na špičkové škole v centru Prahy.
Ke každému studentovi přistupujeme jednotlivě a poskytujeme mu plnou podporu při studiu.

Klíčový je pro nás rozvoj praktických dovedností a uplatnění absolventů. Proto maximálně podporujeme praxi, pracovní stáže a zahraniční pobyty.