RNDr. Josef PostráneckýNáměstek ministra pro státní službu na Ministerstvi vnitra České republiky

Vzdělání:

 • 1980-1985 Univerzita Karlova Praha, promovaný geograf
  Přírodovědecká fakulta, obor ekonomická a regionální geografie
 • 1987 Univerzita Karlova Praha, RNDr., Přírodovědecká fakulta, obor ekonomická regionální geografie
 • 1993 EHSAL Brusel, postgraduální kurs Master of Public Administration

Přehled zaměstnání:

 • 2014-dosud Ministerstvo vnitra, ředitel kanceláře náměstka ministra pro ekonomiku, strategie a evropské fondy
 • 2007-2014 Ministerstvo pro místní rozvoj, ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky
 • 2001-2007 Ministerstvo vnitra, náměstek ministra pro reformu veřejné správy (od září 2004 náměstek ministra pro veřejnou správu, od září 2006 poradce)
 • 1998-2001 Ministerstvo pro místní rozvoj, vrchní ředitel sekce pro regionální politiku (od dubna 2000 ředitel odboru koncepce regionálního rozvoje)
 • 1998 Úřad vlády ČR, poradce místopředsedy vlády pro hospodářskou politiku
 • 1992-1998 Vysoká škola ekonomická, Národohospodářská fakulta, Katedra veřejné správy a regionálního rozvoje, odborný asistent (od r. 1998 – dosud externí úvazek)
 • 1987-1992 Ústav prognózování ČSR (od r. 1991 Ústav pro hospodářskou politiku), vědecko-výzkumný pracovník, zaměření na regionální aspekty prognózy sociálně ekonomického rozvoje státu
 • 1985-1986 Vysoká škola ekonomická, studijní pobyt (v daném období 1 rok vojenské základní služby)

Studuj atraktivní obory s širokými možnostmi uplatnění na špičkové škole v centru Prahy.
Ke každému studentovi přistupujeme jednotlivě a poskytujeme mu plnou podporu při studiu.

Klíčový je pro nás rozvoj praktických dovedností a uplatnění absolventů. Proto maximálně podporujeme praxi, pracovní stáže a zahraniční pobyty.