Magisterské programy

prezenční nebo kombinované

Studujte na prestižní vysoké škole s 20letou historií. Každý ze studijních programů je veden špičkovým odborníkem z praxe, který má ve své oblasti renomované jméno. Během celého studia budete s těmito odborníky v úzkém kontaktu, protože průměrná třída se u nás momentálně skládá z 15-25 studentů. Díky tomu Vás kantoři budou znát jménem a budou schopni Vám vyjít vstříc v mnoha věcech-například Skype konzultace se mohou uskutečnit třeba v osm večer.
S titulem z naší školy se o budoucnost opravdu nemusíte bát, protože 98% všech absolventů si najde práci do 3 měsíců od dokončení studia. Takže je to jen na Vás, zda chcete nejbližší 3 roky přešlapovat na místě, nebo vykročit na cestu úspěšných.

více informací

Výhody studia na VŠMVV

foto

Individuální přístup

Momentální průměrná velikost tříd je 15-25 studentů.

foto

Úspěšní absolventi

Z našich absolventů se stávají politici, velvyslanci, ředitelé, manažeři, podnikatelé, redaktoři atd.

foto

Konec biflování

U nás získáte reálné dovednosti, zkušenosti z praxe a schopnost kritického myšlení.

foto

Zkušení vyučující

Budou Vás učit ministři, diplomaté, manažeři, marketéři, vyučujíci z Cambridge University a mnozí jiní.

Možnost výběru profesního zaměření

 • Kariérní diplomat

  Své studenty připravíme pro plnění veškerých včetně nejvyšších diplomatických úkolů. Absolventi budou schopni působit jako diplomaté, konzulové, chargé dʽaffaires a velvyslanci na zastupitelských úřadech, zastávat vysoké diplomatické funkce v domácích i zahraničních institucích nebo se stát stálými představiteli v mezinárodních organizacích jako OSN, NATO, EU a dalších. Získají výbornou znalost společenského a diplomatického protokolu a budou mít vysokou jazyková vybavenost.

 • Politická, bezpečnostní a ekonomická diplomacie

  Student získá důležité znalosti o současných a budoucích bezpečnostních hrozbách, o jejich vlivu na regionální či světovou politiku a ekonomiku a o možnostech jejich řešení. Absolvent bude schopen kriticky vyhodnocovat dopad a vznik bezpečnostních rizik, bude se moci uplatnit v mezinárodních firmách, které investují v rizikových zemích, v zahraničních i domácích složkách státní správy nebo v nevládních organizací. V současném globalizovaném světě narůstá důležitost diplomatů, kteří se zaměřují na prohlubování ekonomických vztahů mezi státy. Pro české a evropské exportéry hrají ekonomičtí diplomaté jednu z klíčových rolí při navazování kontaktů se zahraničními trhy.

 • Kulturní a sportovní diplomacie

  Kulturní a sportovní diplomacie patří k tzv. měkké moci státu a patří k účinným nástrojům paralelní diplomacie. Studenti se naučí, jak budovat tzv. národní branding země, jak zvyšovat atraktivnost země, její kredibilitu a prosazování zahraničně-politických cílů. Kulturní diplomacie se v posledních letech stává neoddělitelnou součástí zahraniční politiky mnoha států. Nově se formuje sportovní diplomacie, kdy poptávka po sportovních diplomatech dramaticky roste. Specifickou oblast tvoří olympijská diplomacie, využívající mezinárodních i národních organizací (Mezinárodní olympijský výbor, Český/Slovenský olympijský výbor, sportovní svazy apod.)

 • Analytik mezinárodních vztahů

  Student bude schopen stát se specialistou na veškeré aspekty mezinárodních vztahů, zejména dějin mezinárodních politických vztahů, geopolitiky a specifik jednotlivých teritorií (Čína a Dálný východ, islámský svět, Latinská Amerika, východní Evropa a Balkán). V praxi se uplatní jako poradce a analytik mezinárodních vztahů u významných institucí a v mediální oblasti. Může také působit jako analytik bezpečnostních a zpravodajských služeb.

Možnost výběru profesního zaměření

 • Evropské projekty a jejich řízení

  Kromě toho, že se dozvíte, jak se realizují jednotlivé politiky EU, budete se velmi dobře orientovat v řízení evropských projektů a čerpání finančních prostředků. Nejenže budete moci pracovat na vedoucích pozicích ve státní správě, ale budou mít o Vás zájem i firmy, které chtějí participovat na evropských projektech.

 • Evropský úředník

  Naučíme Vás všechno o Evropské Unii. Díky tomu budete mít dovednosti, které Vám pomohou získat zaměstnání v evropských institucích. I když mnoho lidí vnímá slovo úředník negativně, nutno podotknout, že práce v evropských institucích je jedna z nejlukrativnějších prací, která se ohodnocením vyrovná vysoce postaveným manažerům.

 • Moderní technologie ve veřejné správě

  Moderní technologie umožňují nejen zkvalitňování veřejné správy a zavádění klientského přístupu k občanům zejména formou e-govermentu, ale i jejich aktivní participaci na veřejné správě v rámci otevřeného vládnutí. Součástí otevřeného vládnutí je i komunikace se stakeholders a posilování spolupráce veřejného a soukromého sektoru.

 • Řízení státu v globalizovaném světě

  Student se seznámí se specifiky řízení státu ve vztahu k řízení firem. Pochopí rozdíly mezi politickou a odbornou složkou řízení státu a úlohu evropské integrace v globalizované společnosti. Absolvent bude schopen zastávat vedoucí funkce nejen ve veřejné správě ale i v nadnárodních nebo mezinárodních institucích a ve firmách.

Jak probíhá výběr studentú?

Přijímací řízení

se skládá ze čtyř kroků:

1. Vyplňte a odešlete nezávaznou přihlášku ke studiu Tento krok Vám nezabere ani minutu. Zároveň máte možnost si zvolit mezi přijímacím pohovorem a motivačním dopisem. 2. Přijímací pohovor/motivační dopis V rámci přijímacího pohovoru nebudeme testovat Vaše znalosti v oboru, který se chystáte studovat. Jedná se spíše o přátelský rozhovor, během kterého chceme blíže poznat Vás a Vaši motivaci ke studiu daného oboru. V případě, že se rozhodnete pro motivační dopis, pošleme Vám na e-mail vzorový dopis včetně bodů, které by měl dopis zahrnovat. Maximální rozsah je 300 slov. Potom stačí dopis už jen zaslat na  prihlaska@vsmvv.cz 3. Výsledek Výsledek přijímacího řízení Vám zašleme do 14 pracovních dnů od pohovoru nebo obdržení motivačního dopisu. 4. Začátek studia a) Školné Posledním krokem je vybrat si studijní balíček, který Vám nejvíc vyhovuje. b) Zápis Úspěšní uchazeči se musí před přijetím ke studiu zapsat do školní matriky. Jde o důležitý okamžik, protože až od této chvíle se stávají právoplatnými členy akademické obce.

„Na VŠMVV jsem přišla z malého města a z malé školy. Důležité pro mě při výběru VŠ byly dvě věci: přístup ke studentům a složení vyučujících. Nemohla jsem tedy skončit na lepším místě než právě u nás. Škola mi umožňuje realizovat se v tom, co mě baví, ať už jsou to různé akce pro mé kolegy v rámci studentského klubu nebo stáž na marketingovém oddělení.“

Tereza

3. ročník, PR

„Pro mě osobně jsou důležité tři vlastnosti a to otevřenost, rozhodnost a pracovitost a myslím si, že právě škola tyto tři vlastnosti perfektně rozvíjí. Aktuálně pracuji na pozici zahraničního redaktora pro televizi Prima a troufám si říct, že nebýt Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů k takové životní příležitosti bych se jen tak nedostal.“

Jiří

Absolvent

„Pracuji v Kanceláři prezidenta jako analytička v zahraničním odboru. Mám na starosti oblast Afriky a Blízkého Východu, panu prezidentovi připravuji podklady. Na Hradě jsem toužila pracovat již během studií a jsem vděčná, že i díky kontaktům, které jsem zde na škole získala, se mi to podařilo! Na studium často vzpomínám a těší mě, že při různých oficiálních a prestižních příležitostech potkávám také své spolužáky, teď už kamarády.“

Sandra

Absolventka

„V armádě ČR sloužím již sedm let a nyní pracuji na generálním štábu jako IT specialista. Moje práce je časově náročná, jelikož si nevybírám kdy a kde se budu muset účastnit mezinárodního cvičení nebo jiných aktivit, ale díky fantastickému přístupu vyučujících, kteří se vždy snaží přizpůsobit rozvrh a zkouškové jednotlivým požadavkům dálkových studentů, nemám absolutně žádný problém stíhat pracovat a zároveň se vzdělávat.“

Lukáš

1. ročník, MVD

„Aktuálně pracuji jako asistentka managementu v soukromé firmě s mezinárodním přesahem. Jsem hrdou absolventkou Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha. Líbilo se mi, že nás učili lidé z praxe, díky kterým jsem si už během studia udělala reálnou představu o tom, jak firmy a instituce opravdu fungují. Dodnes vzpomínám na přednášky zajímavých hostů z politiky i jiných oborů – hodně mě oslovil třeba Jan Mühlfeit.“

Margita

Absolventka

„Díky Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů Praha jsem se dostala na velmi zajímavá místa, měla jsem například možnost poznat dynamické a profesionální prostředí České manažerské asociace a podívala jsem se i do Parlamentu ČR.“

Karolína

2. ročník, PR

Dny otevřených dveří v akademickém roce 2019 – 2020

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ SE BUDOU KONAT

31. 10. , 21.11., 12.12., 16.01., 13. 02. , 12. 03. , 16. 04. , 14. 05. a 18. 06.

Více informací

Nezávazná rezervace osobní prohlídky školy

Přijď si prohlédnout naší školu a zároveň se seznámit se studenty, kteří tě u nás rádi přivítají a provedou.

Chci přijít na prohlídku školy

Nezávazná registrace ke studiu

Podat přihlášku foto

Studuj atraktivní obory s širokými možnostmi uplatnění na špičkové škole v centru Prahy.
Ke každému studentovi přistupujeme jednotlivě a poskytujeme mu plnou podporu při studiu.

Klíčový je pro nás rozvoj praktických dovedností a uplatnění absolventů. Proto maximálně podporujeme praxi, pracovní stáže a zahraniční pobyty.