Mediace a mediátor

Rozsah: 1 den – 6 výukových hodin                                          Přihlášení na kurz zde

Cena kurzu: 3.500,- Kč/účastník

Termín:  připravujeme

Lektor: JUDr. Daniela Kovářová

Cílem kurzu je informovat veřejnost i úředníky o mediaci – mimosoudním způsobu řešení sporů za účasti kvalifikovaného mediátora spolu se základní informací, jak se mediátorem stát.

Obsah:

Zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci, a jeho účinnost od 1. 9. 2012. Zapsaný mediátor a seznam mediátorů vedený Ministerstvem spravedlnosti

Fáze mediace a techniky, které ovládá mediátor

Příprava na zkoušku z mediace

Mediace formální a neformální.

Místo a termín realizace: VŠMVV Praha

Způsob ukončení a doklad o absolvování:  Osvědčení o absolvování kurzu.

Vzdělávací programy budou zahajovány průběžně po naplnění dostatečným počtem zájemců (min. – 10 osob).