Mezinárodní a diplomatická studia

Dvouleté magisterské studium v prezenční nebo kombinované formě
Studijní program:
Mezinárodní a veřejné vztahy
Standardní doba studia:
2 roky
Forma studia:
prezenční a kombinovaná

Navazující magisterský studijní obor Mezinárodní a diplomatická studia je určen uchazečům, kteří mají zájem pracovat v oblasti mezinárodních vztahů a diplomatických aktivit a kteří v bakalářském studiu získali základní znalosti potřebné pro pokračování ve studiu tohoto náročného oboru.

Profilové předměty

 • Mezinárodní politika
 • Teorie mezinárodních vztahů
 • Dějiny diplomacie
 • Mezinárodní bezpečnost a otázky války a míru
 • Ekonomická diplomacie
 • Preventivní diplomacie

Profil absolventa

Absolvent oboru je vybaven znalostmi z oboru mezinárodních vztahů a diplomacie, je seznámen s poznatky o funkcích a činnosti národních a mezinárodních organizací a institucí se zvláštním zřetelem věnovaným studiu cílů, struktury a fungování Evropské unie a NATO. Může se uplatnit ve vedoucích a řídících funkcích v mezinárodních strukturách státní a veřejné správy, v mezinárodních organizacích evropského i celosvětového charakteru nebo v řadě organizací nevládního charakteru.

Katedra mezinárodních vztahů a diplomacie

Katedra Mezinárodních vztahů a diplomacie se podílí na výuce bakalářského a magisterského studijního programu v prezenčním i kombinovaném studiu. V bakalářském programu zajišťuje výuku některých předmětů studijního základu (Společenský protokol, Informačně-analytická činnost) a vybraných předmětů pro další profilace (Profesní etiketa). Hlavní náplní činnosti je gesce studijního oboru 6701R006 „Mezinárodní vztahy a diplomacie“. V magisterském studijním programu katedra nabízí obor „Mezinárodní a diplomatická studia“.

Při zajišťování výuky a dalších činností katedra spolupracuje s Radou pro mezinárodní vztahy a se Střediskem mezinárodních studií Jana Masaryka FMV VŠE v Praze. Členové katedry se rovněž aktivně účastní na vědecké a publikační činnosti školy. V poslední době katedra řešila grantový projekt Grantové agentury ČR Ekonomická dimenze české diplomacie a její aplikace ve vztahu k zemím Západního Balkánu.

Kontaktní formulář

Využijte integrovaného emailového formuláře, prostřednictvím kterého nás můžete rovněž kontaktovat.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Studuj atraktivní obory s širokými možnostmi uplatnění na špičkové škole v centru Prahy.
  Ke každému studentovi přistupujeme jednotlivě a poskytujeme mu plnou podporu při studiu.

  Klíčový je pro nás rozvoj praktických dovedností a uplatnění absolventů. Proto maximálně podporujeme praxi, pracovní stáže a zahraniční pobyty.