Mezinárodní jednání a vyjednávání

Kurz je speciálně určený pro pracovníky veřejné správy

Rozsah: 1 den – 6 výukových hodin

Cena kurzu: 5.000,- Kč/účastník

Termín: připravujeme

Lektoři: 

prof. PhDr. Eduard Gombár, CSc.

Ing. Jana Bulenová

Profil lektora Gombára zde

Profil lektorky Bulenové zde

Přihlášení na kurz zde

Cílem kurzu je seznámit účastníky s procesem a osobnostmi mezinárodního jednání a vyjednávání, objasnit úspěšné vyjednávací styly a vysvětlit mechanismy vyjednávání v EU ve vztahu k veřejné správě.

Obsah:

Mezinárodní jednání a vyjednávání, rostoucí důležitost mezinárodních jednání

Příklady osobností diplomacie a jejich styl vyjednávání

Základy úspěšného vyjednávání, komunikace, vyjednávací styly, neverbální styl vyjednávání

Mechanismy vyjednávání v EU – kultura konsenzu

Nový typ mezinárodního vyjednavače

Místo a termín realizace: VŠMVV Praha

Způsob ukončení a doklad o absolvování:  Osvědčení o absolvování kurzu.

Vzdělávací programy budou zahajovány průběžně po naplnění dostatečným počtem zájemců (min. – 10 osob).