Mezinárodní vztahy a diplomacie

Tříleté bakalářské studium v prezenční nebo kombinované formě
Studijní program:
Mezinárodní a veřejné vztahy
Standardní doba studia:
3 roky
Forma studia:
prezenční a kombinovaná

Obor Mezinárodní vztahy a diplomacie je výjimečný svým zaměřením i možnostmi. Tato profilace totiž umožňuje studentům pracovat (po splnění některých dalších předpokladů) v diplomatických službách. K dalším předpokladům patří pokračování v magisterském studiu, absolvování potřebné praxe, studium na Diplomatické akademii Ministerstva zahraničních věcí ČR atd. Profilové předměty:

 • Dějiny mezinárodně politických vztahů
 • Dějiny české zahraniční politiky
 • Základy diplomacie
 • Diplomatický protokol
 • Mezinárodní a národní bezpečnost
 • Integrační procesy v mezinárodních vztazích

Profilové předměty

 • Dějiny mezinárodně politických vztahů
 • Dějiny české zahraniční politiky
 • Základy diplomacie
 • Diplomatický protokol
 • Mezinárodní a národní bezpečnost
 • Integrační procesy v mezinárodních vztazích

Profil absolventa

Absolvent oboru je jazykově velmi dobře vybaven a orientuje se ve světových globalizačních a integračních procesech, v politických, hospodářských a bezpečnostních vztazích. Disponuje také širokým právním, politickým a ekonomickým rozhledem. Je schopen prosadit se v oblasti práva a ekonomie. Své dovednosti může uplatnit například ve struktuře státních orgánů a jiných institucí národního a mezinárodního prostředí.

Katedra mezinárodních vztahů a diplomacie

Katedra Mezinárodních vztahů a diplomacie se podílí na výuce bakalářského a magisterského studijního programu v prezenčním i kombinovaném studiu. V bakalářském programu zajišťuje výuku některých předmětů studijního základu (Společenský protokol, Informačně-analytická činnost) a vybraných předmětů pro další profilace (Profesní etiketa). Hlavní náplní činnosti je gesce studijního oboru 6701R006 „Mezinárodní vztahy a diplomacie“. V magisterském studijním programu katedra nabízí obor „Mezinárodní a diplomatická studia“.

Při zajišťování výuky a dalších činností katedra spolupracuje s Radou pro mezinárodní vztahy a se Střediskem mezinárodních studií Jana Masaryka FMV VŠE v Praze. Členové katedry se rovněž aktivně účastní na vědecké a publikační činnosti školy. V poslední době katedra řešila grantový projekt Grantové agentury ČR Ekonomická dimenze české diplomacie a její aplikace ve vztahu k zemím Západního Balkánu.

Kontaktní formulář

Využijte integrovaného emailového formuláře, prostřednictvím kterého nás můžete rovněž kontaktovat.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Studuj atraktivní obory s širokými možnostmi uplatnění na špičkové škole v centru Prahy.
  Ke každému studentovi přistupujeme jednotlivě a poskytujeme mu plnou podporu při studiu.

  Klíčový je pro nás rozvoj praktických dovedností a uplatnění absolventů. Proto maximálně podporujeme praxi, pracovní stáže a zahraniční pobyty.