Možnosti spolupráce

Pro absolventy, kteří mají zájem o hlubší spolupráci s VŠMVV Praha ať už v rámci rozvoje naší vysoké školy, výzkumu, výuky, praxe atd., vytváříme prostor pro vytváření dlouhodobého partnerství vyplývajícího z členství v Klubu absolventů.  To znamená, stávající partner může iniciovat svou vlastní aktivitou, kterou na jedné straně v určité výši finančně podpoří, ale také prostřednictvím ní ovlivní a upevní vztahy s absolventy a samotnou vysokou školou.

Je naší snahou podpořit rozvoj partnerství směřujícího k možnostem podpory Vašich vlastních nápadů a vizí, na základě kterých dokážeme společně aktivity realizovat. Na jedné straně můžeme aktivně upevňovat rozvoj samotného klubu, ale také se podílet na společných projektech, které budou Alma mater s určitou prestiží posouvat dál.

Pro zahájení spolupráce Vám rádi poskytneme více informací, a to konkrétně prostřednictvím osobní schůzky realizované na půdě rektorátu VŠMVV Praha.

Primárním kontaktem je:

Ing. Jana Valentová

tajemnice rektora

valentova@vsmvv.cz

+420 251 171 930