Klub absolventů

Cílem Klubu absolventů VŠMVV Praha je udržet kontakt s Vámi, našimi nejbližšími studenty – dnes už absolventy, kteří naši školu vnímají jako svou Alma mater.

Klíčovým posláním rektorátu VŠMVV Praha je inovovat záměr našich předchůdců, kteří zahájili valným shromážděním v říjnu 2010 činnost Klubu absolventů.  Naším prioritním cílem, který vychází i z dlouhodobého záměru na léta 2015-2020, je kultura studentského a akademického života. Máme snahu vytvářet a zdokonalovat komfortní zázemí pro formální a neformální setkávání s Vámi, členy Klubu absolventů. Zvláštní pozornost byla proto věnována především jasně profilované platformě programu klubu, kterou pokládáme za zásadní pro vytváření tvůrčího prostředí a motivaci absolventů při rozvíjení společných specifických cílů s Alma mater.

Budeme rádi, pokud budete součástí naší vysoké školy i nadále, milí absolventi, a budeme společně v kontextu společenského a odborného vytvářet a realizovat odvážné vize! Můžete se se svými úspěchy stát příkladem pro současné studenty – ukázat jim cestu, otevřít nové možnosti a provést je začátkem jejich kariéry. Pokud chcete zůstat v kontaktu s Alma mater, která pro mnohé z Vás byla pevným pilířem a startem do Vašeho života, rádi Vás přivítáme jako členy Klubu absolventů.

Každoročně naši školu opouští více než sto bakalářů a magistrů, z nichž někteří dále studují a ti další se naplno pouštějí do svého profesního života. Jejich kariéra velmi často začíná již v době studia, po opuštění školy se rychle rozvíjí a přináší řadu úspěchů a zajímavých zkušeností, o které se s námi chtějí podělit.

Věříme, že životní příběhy a úspěchy našich absolventů mohou být silnou motivací pro naše současné studenty a inspirací pro ty, kteří studium u nás teprve zvažují.

 

Členství a výhody Klubu absolventů – způsob registrace 

Do Klubu absolventů VŠMVV Praha se můžete zaregistrovat v průběhu celého kalendářního roku. Členství v klubu je poskytováno zcela zdarma a umožňuje členům různé výhody. Primárním krokem k získaní absolventského členství je samotná registrace do Klubu absolventů a to prostřednictvím e-mailového formuláře zde:

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google
  Privacy Policy and
  Terms of Service apply.

  Průběh registrace  

  Po Vaší registraci Vás uvedeme do databáze jako člena Klubu absolventů se všemi výhodami, které vycházejí z jednotlivých bodů programu. Současně Vám přijde z naší strany e-mail s potvrzením Vaší registrace.

  Výhody pro členy Klubu absolventů

  • Pozvánky na akce VŠMVV Praha z odborné, společenské, sportovní a kulturní sféry   ( konference, semináře, workshopy, teambuilding, hokejový zápas atd.)
  • Nabídky kurzů s možností slevy pro členy klubu
  • Individuální nabídky firemních kurzů pro ćleny klubu a jejich partnery
  • Poskytnutí prostor na VŠMVV Praha

   

   

   

   

   

  Alternativy spolupráce na úrovni vysokoškolské instituce a absolventa jako partnera školy:

  Pro absolventy, kteří mají zájem o hlubší spolupráci s VŠMVV Praha ať už v rámci rozvoje naší vysoké školy, výzkumu, výuky, praxe atd., vytváříme prostor pro vytváření dlouhodobého partnerství vyplývajícího z členství v Klubu absolventů.  To znamená, stávající partner může iniciovat svou vlastní aktivitou, kterou na jedné straně v určité výši finančně podpoří, ale také prostřednictvím ní ovlivní a upevní vztahy s absolventy a samotnou vysokou školou.

  • Spolupráce v oblasti odborných praxí pro studenty VŠMVV Praha
  • Aktivní účast na konferencích VŠMVV Praha (v roli řečníka)
  • Možnost spolupráce na bázi vzájemného využití služeb zúčastněných subjektů
  • Možnost podílet se na propagační strategii VŠMVV Praha

  Pro zahájení spolupráce Vám rádi poskytneme více informací.

  Kontaktní osoba: Lynn Tourki, M.A., marketingová manažerka

  Telefon: +420 251 171 947

  Email: tourki@vsmvv.cz