Klub absolventů

Cílem Klubu absolventů VŠMVV Praha je udržet kontakt s Vámi, našimi nejbližšími studenty – dnes už absolventy, kteří naši školu vnímají jako svou Alma mater.

Klíčovým posláním rektorátu VŠMVV Praha je inovovat záměr našich předchůdců, kteří zahájili valným shromážděním v říjnu 2010 činnost Klubu absolventů.  Naším prioritním cílem, který vychází i z dlouhodobého záměru na léta 2015-2020, je kultura studentského a akademického života. Máme snahu vytvářet a zdokonalovat komfortní zázemí pro formální a neformální setkávání s Vámi, členy Klubu absolventů. Zvláštní pozornost byla proto věnována především jasně profilované platformě programu klubu, kterou pokládáme za zásadní pro vytváření tvůrčího prostředí a motivaci absolventů při rozvíjení společných specifických cílů s Alma mater.

Budeme rádi, pokud budete součástí naší vysoké školy i nadále, milí absolventi, a budeme společně v kontextu společenského a odborného vytvářet a realizovat odvážné vize! Můžete se se svými úspěchy stát příkladem pro současné studenty – ukázat jim cestu, otevřít nové možnosti a provést je začátkem jejich kariéry. Pokud chcete zůstat v kontaktu s Alma mater, která pro mnohé z Vás byla pevným pilířem a startem do Vašeho života, rádi Vás přivítáme jako členy Klubu absolventů.

Každoročně naši školu opouští více než sto bakalářů a magistrů, z nichž někteří dále studují a ti další se naplno pouštějí do svého profesního života. Jejich kariéra velmi často začíná již v době studia, po opuštění školy se rychle rozvíjí a přináší řadu úspěchů a zajímavých zkušeností, o které se s námi chtějí podělit.

Věříme, že životní příběhy a úspěchy našich absolventů mohou být silnou motivací pro naše současné studenty a inspirací pro ty, kteří studium u nás teprve zvažují.

 

Členství a výhody Klubu absolventů – způsob registrace 

Do Klubu absolventů VŠMVV Praha se můžete zaregistrovat v průběhu celého kalendářního roku. Členství v klubu je poskytováno zcela zdarma a umožňuje členům různé výhody. Primárním krokem k získaní absolventského členství je samotná registrace do Klubu absolventů a to prostřednictvím e-mailového formuláře zde:

Průběh registrace  

Po Vaší registraci Vás uvedeme do databáze jako člena Klubu absolventů se všemi výhodami, které vycházejí z jednotlivých bodů programu. Současně Vám přijde z naší strany e-mail s potvrzením Vaší registrace.

Výhody pro členy Klubu absolventů

  • Pozvánky na akce VŠMVV Praha z odborné, společenské, sportovní a kulturní sféry   ( konference, semináře, workshopy, teambuilding, hokejový zápas atd.)
  • Nabídky kurzů s možností slevy pro členy klubu
  • Individuální nabídky firemních kurzů pro ćleny klubu a jejich partnery
  • Poskytnutí prostor na VŠMVV Praha

 

 

 

 

 

Alternativy spolupráce na úrovni vysokoškolské instituce a absolventa jako partnera školy:

Pro absolventy, kteří mají zájem o hlubší spolupráci s VŠMVV Praha ať už v rámci rozvoje naší vysoké školy, výzkumu, výuky, praxe atd., vytváříme prostor pro vytváření dlouhodobého partnerství vyplývajícího z členství v Klubu absolventů.  To znamená, stávající partner může iniciovat svou vlastní aktivitou, kterou na jedné straně v určité výši finančně podpoří, ale také prostřednictvím ní ovlivní a upevní vztahy s absolventy a samotnou vysokou školou.

  • Spolupráce v oblasti odborných praxí pro studenty VŠMVV Praha
  • Aktivní účast na konferencích VŠMVV Praha (v roli řečníka)
  • Možnost spolupráce na bázi vzájemného využití služeb zúčastněných subjektů
  • Možnost podílet se na propagační strategii VŠMVV Praha

Pro zahájení spolupráce Vám rádi poskytneme více informací.

Kontaktní osoba: Lynn Tourki, M.A., marketingová manažerka

Telefon: +420 251 171 947

Email: tourki@vsmvv.cz