Naši student

Student 1. ročníku magisterského studia oboru Politický marketing a současně zakladatel studentského klubu Premium Student Club na naší vysoké škole.

„Naše vysoká škola, kde jsem již úspěšně absolvoval bakalářské studium, mi dala mnoho možností. Tou nejcennější je možnost uplatňovat své zkušenosti a nápady na akademické půdě a propojovat je s prací se studenty, která mě nesmírně baví. Dala mi možnost založit a dodnes provozovat studentský klub, který propojuje studenty všech ročníků, a ve spolupráci se školou jim otevírá dveře do reálného světa. Dávám studentům šanci realizovat své nápady a podílet se i na rozběhnutých projektech, kde mají možnost si projít celým procesem. Stejně tak organizujeme většinu školních aktivit pro studenty, včetně seznamovacího kurzu, a některé i na jejich vlastí přání. Proto jsme výjimečná škola a já jsem rád, že zde mohu studovat.“

Studentka 2. ročníku bakalářského studia Public Relations

Při výběru vysoké školy jsem kladla důraz na možnosti uplatnění v praxi, cestování po světě a studium cizích jazyků. Po úspěšném absolvování gymnázia s výukou v anglickém jazyce a zvážení všech alternativ, pro mě byla Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů jasnou volbou. Po prvním roce studia oboru Public Relations mohu s klidným svědomím říci, že moje volba byla správná a vím, že je mi tato škola obrovským přínosem.

VŠMVV nabízí svým studentům velmi široký výběr z různých typů stáží a možnost využití nabytých poznatků v reálné praxi. Už během tak krátkého působení na této škole jsem dostala mnoho příležitostí vyzkoušet si točit různá interview, podílet se na přípravě reklamní kampaně, prezentovat školu na veřejnosti v rámci veletrhu vysokých škol a především šanci zapojit se do mladého kolektivu lidí, kteří mají velký potenciál do budoucna.

Velmi oceňuji lidský a individuální přístup ke studentům, kterého si neskutečně vážím. Zároveň se mi líbí možnost setkávat se s nejrůznějšími osobnostmi působícími v politice, diplomacii, masmédiích a na širokém mezinárodním poli. Přednášky a semináře jsou vždy vedeny těmi nejlepšími odborníky z praxe, což je obrovskou výhodou!

 

 Student 1. ročníku magisterského studia oboru Politický marketing. Současně pracuje pro naší vysokou školu v PR a Marketing oddělení. Jeho práce je přínosem pro školu především v jeho mladém a originálním pohledu na propagaci školy. Přece jen je sám studentem naší vysoké školy a zná nejlépe, co by mladé lidi zajímalo a co by se mohlo na škole zlepšovat.

O náplni své práce se vyjádřil takto:

„Již rok se věnuji PR a Marketingu na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů Praha. Škola mi nabízí nové příležitosti, ke kterým bych se někde jinde neměl šanci dostat. Vychovává si mě jako svého studenta i odborníka v oboru PR a otevírá mi možnosti pro získání praxe. Dělám rozhovory s nejrůznějšími osobnostmi, politiky i diplomaty. Tato funkce mě posouvá dál a každým dnem získávám nové zkušenosti, které v životě zajisté využiji. Dalším velkým kladem jsou konexe, které v průběhu výkonu mé funkce získávám každým dnem. Pracuji v úžasném týmu lidí, kteří mezi sebou komunikují na nejvyšší úrovni. V neposlední řadě se zlepšují mé komunikační schopnosti a za to jsem mé Alma mater neskutečně vděčný.“

Studentka 3. ročníku bakalářského studia obor Public Relations.

„Po skončení střední školy, jsem přemýšlela, jaký obor bych ráda studovala. Dlouhou dobu jsem neměla jasno v tom, co by to mělo být, do té doby než jsem přišla na Gaudeamus (Veleltrh vysokých škol). U stánku mě oslovila mladá slečna, která mi vyprávěla o oborech na naší škole, o tom jaké má škola využití a další podrobnosti ohledně studia. Slečna mi to vyprávěla s takovým nadšením, až mě samotnou přesvědčilo, že přesně takovou školu chci studovat. Mého rozhodnutí nelituji dodnes. Už když jsem na školu přišla, byla jsem nadšená z kolektivu lidí a z přednášek, které na naší škole vedou zkušení profesoři. Ze střední školy jsem byla zvyklá na to, že ve třídě nemohou probíhat žádně diskuze a najednou jsem seděla v kolektivu lidí, kteří diskutoval úplně o všem. Z mojí školy jsem si zatím odnesla skvělé zkušenosti do života, které se promítají zejména v mém pracovním životě. Naše škola Vás připraví na to, jak se v dnešním světě neztratit. Jsem velice vděčná za to, že mám možnost studovat takovou vysokou školu. A velice se těším na nové příležitosti, které mě při mém studiu čekají.“

V prvním ročníku bakalářského studia se mi v rámci volitelného předmětu „Event marketing“ naskytla příležitost si vyzkoušet, jaké to je pořádat vlastní event. Díky znalostem, které jsem získala v průběhu studia, se mi povedlo uspořádat večeři studentů se třemi velvyslanci v prostorách Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Škola mi nabídla spoustu příležitostí, nejen možnost vykonávat praxi jako pomocná vědecká síla. Díky získaným znalostem se mi podařilo dostat se na stáž na Ministerstvo zahraničních věcí ČR, kde jsem nejprve působila na OAZI – odboru administrativy a zpracování informací. Tato práce obnášela monitoring všech zpráv a informací, které se dotýkaly mezinárodních vztahů a následně jsem pro interní server vytvářela stručný souhrn zpráv. Během této praxe jsem se naučila pracovat s médii a lépe vyhodnocovat kvalitu zdrojů a informací.

Později jsem nastoupila na stáž do Diplomatické akademie Ministerstva zahraničních věcí. Tato stáž mi umožnila získat mnoho zkušeností. Využila jsem zde jazykové znalosti – jak z anglického, tak španělského jazyka, protože častou náplní mé práce bylo právě překládání textů. Během stáže jsem rovněž měla možnost poznat studijní podmínky na diplomatické akademii a mohla jsem se účastnit obhajob závěrečných prací samotných studentů, což pro mne bylo velmi přínosné. Vedle drobné administrativy jsem měla i možnost navštěvovat různé kurzy pořádané diplomatickou akademií a podílet se na pořádání konferencí.

Na všech stážích, které jsem absolvovala jsem opravdu využila znalosti, které mi přednášející ze školy předali a naučila jsem se, jak s nimi pracovat a vytěžit z nich to nejlepší.

Po absolvování Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o. p. s. jsem byla na základě výběrového řízení přijata na Ministerstvo financí ČR, ústředního orgánu státní správy. V průběhu studia jsem zde již vykonávala odborné stáže v oblasti evropské problematiky, obdobně jako na Ministerstvu zahraničních věcí ČR.

Velkým přínosem naší školy je zaměření nejen na získání teoretických znalostí, ale i odborných poznatků z praxe studovaného oboru – včetně aktuálních událostí v kontextu ČR i celosvětovém. Nabyté znalosti se staly podstatnou součástí přípravy na výběrové řízení do zmiňované instituce.

V průběhu studia jsem oceňovala možnost získat rozsáhlé poznatky a informace z jednotlivých předmětů, zejména na přednáškách a seminářích, které byly vedeny skvělými pedagogy a odborníky.

Studiem na naší škole jsem spojila oblasti, které mě zaujaly již na všeobecném gymnáziu, a to zejména dějiny, soudobé mezinárodní události a cizí jazyky.

Na VŠMVVP jsem získala cenné znalosti z oblasti mezinárodních vztahů a diplomacie, které uplatním a budu dále rozvíjet ve svém kariérním životě.

Studentka 1. ročníku magisterského studia byla přijata do FTV Prima. O své praxi sama říká:

„Možnost pracovat jako stážista na FTV Prima jsem získala díky nabídce naší školy. Momentálně se učím, jak správně psát články, které jsou vždy založené na zprávě z České tiskové kanceláře, odkud se přebírají ty nejčerstvější informace, které se pak dále zpracují do článku pro širokou veřejnost. V rámci stáže jsem zároveň měla možnost vyjet již dvakrát se štábem do terénu. Poprvé jsme zamířili na Pražský hrad, kde jsme čekali na projev vicepremiéra Bělobrádka a premiéra Sobotky po schůzce s prezidentem ohledně vládní krize. Druhý výjezd směřoval na Magistrát hlavního města, kde jsme měli schůzku s mluvčím magistrátu, který se vyjadřoval k video kampani vedenou proti SUV v Praze. Následně jsme měli schůzku také s opozicí, aby byla reportáž ucelená a divákovi tak byly nabídnuty oba názory“.

Student magisterského studia. O své praxi říká:

„Během studia na Škole mezinárodních a veřejných vztahů Praha v Michli jsem začal pracovat v Českém rozhlase. Díky velkému množství praxí na škole jsem náhodou začal pracovat na projektu s novináři. Tak začala má cesta do Českého rozhlasu. Po půl roce příprav jsem začal pracovat jako reportér domácího zpravodajství pro stanice Radiožurnál a Český rozhlas Plus. V rozhlase jsem připravoval reportáže z oblasti politiky nebo justice. V rádiu jsem pracoval od roku 2013 do července roku 2016. V době studia na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů Praha jsem přestoupil do Seznamu. V současnosti pracuji jako reportér pro nový zpravodajský portál Seznam Zprávy. Reportáže většinou natáčím na mobil, často se věnuji aktuálním zpravodajským tématům.“

 

Na školu mezinárodních a veřejných vtahů jsem přišla z její dceřiné, střední Školy mezinárodních a veřejných vztahů v Michli, kde jsem studovala obor Diplomatické služby. Ze střední jsem měla poměrně rozsáhlé znalosti z oborů, jako jsou mezinárodní právo i státověda, mezinárodní vztahy nebo etiketa. Rozhodla jsem se tedy, že bych nabyté vědomosti ráda rozvíjela dál. Když jsem přemýšlela, který obor budu studovat, řekla jsem si, že chci zkusit něco trochu jiného, něco co má široké využití. Chtěla jsem zkrátka něco, co nebude zaměřené pouze na jedno odvětví. Tomuto mému požadavku vyhovoval právě obor Public Relations, na který jsem se nakonec přihlásila.

Na Public Relations mě baví nejvíc to, že má skutečně rozsáhlé pole působnosti a také to, že jednotlivé předměty jsou vyučovány skutečnými odborníky z praxe. Praktičnost získaných vědomostí je pro mě zásadní.

Nakonec ještě dodám, že jsem nedávno měla tu možnost začít se stáží v online zpravodajství FTV Prima. Nabídku jsem měla možnost obdržet přes naši vysokou školu. Práce tam mě nesmírně baví, jelikož mě rozvíjí právě v tom, k čemu bych do budoucna chtěla směřovat – totiž zpravodajství. Učím se zde novým, velmi praktickým a užitečným věcem. Snažím se tak přenášet do praxe teoretické poznatky z přednášek. Jsem si jistá, že práce pro online zpravodajství FTV Prima mě posune dál a zanechá ve mě znalosti, které budu moci využít, ať už to bude v jakékoliv sféře působnosti Public Relations.

 

Studentka magisterského studia. 

Během studia bakalářského programu absolvovala prostřednictvím VŠMVV Praha zahraniční stáž v Paříži na partnerské univerzitě EFAP. Během magisterského studia získala nabídku na trainee pozici ve společnosti Siemens. 

O náplni práce říká:
„Pracuji jako trainee marketingové komunikace. Mezi projekty, na nichž pracuji, patří Cena Wernera von Siemense nebo interní společenské události. Jako každý student při hledání praxe jsem měla strach, že v případě, že budu přijata, budu vařit kávu, skenovat dokumenty a zvedat telefony. Skutečnost nemohla být odlišnější. Přestože jsem trainee (tedy bych se měla během práce učit od zkušenějších) jsou mé nápady brány stejně relevantně jako nápady mých kolegů. To je pro mne jen dalším pozitivem, které mi tato pracovní příležitost přináší.“
Zároveň v současné době pracuje pro naši školu v rámci organizace odborných stáží v orgánech státní správy a v renomovaných národních i mezinárodních společnostech.