2. kolo výběrového řízení na zaměstnanecké mobility na zimní semestr 2020/2021

Aktuální informace

Vážené kolegyně a kolegové,

přestože současná situace příliš nenahrává mezinárodním aktivitám včetně mobilit, plánujeme příští akademický rok, resp. zimní semestr 2020/2021 a věříme, že se situace vrátí do normálu.

Máte možnost přihlásit se do 2. kola výběrového řízení na zaměstnanecké mobility na zimní semestr 2020/2021 s termínem odevzdání přihlášek do pondělí 27. 4. 2020.

V případě, že Vaši mobilitu nebude možné v zimním semestru s ohledem na mimořádnou situaci realizovat, budeme hledat jiná řešení, jako jsou např. distanční formy, odložení do dalšího semestru apod.

Pedagogové mohou vycestovat za účelem výuky na partnerské vysoké škole na týden nebo delší dobu (počet výuky je 8 hodin týdně).

Pedagogové i zaměstnanci mohou absolvovat pobyt zaměřený na kurzy, školení, tréninky, seznamování se s prostředím, získávání praktických zkušeností pro další práci apod. Rozhodně je to ideální způsob, jak se dozvědět víc o fungování zahraničních univerzit a jejich studijních oddělení, knihoven, ekonomických oddělení apod. nebo jak domlouvat budoucí spolupráci pro mobility, projekty a další aktivity.

Výběrové řízení pro mobility – výuka nebo mobility – školení proběhne s ohledem na současnou mimořádnou situaci dle individuální dohody s každým jednotlivým zájemcem, a to prostředky komunikace na dálku, případně kontaktně.

V případě zájmu pošlete k mým rukám (palatkova@vsmvv.cz) do pondělí 27. 04. 2020 následující údaje (případně si můžete již připravit příslušný formulář Mobility Agreement):

▪ Jméno a příjmení:
▪ Typ mobility:
▪ Partnerská škola v zahraničí:
▪ Kontakt na zástupce partnerské školy:
▪ Termín plánovaného pobytu:
Zároveň nezapomeňte, že máte, i pokud neplánujete vycestovat, možnost v rámci grantu Erasmus pozvat do naší školy odborníka z praxe ze zahraniční firmy, který může vyučovat, konzultovat nebo školit. Je to výborná příležitost získat kontakty, rozvíjet vztahy s praxí a vytvářet síť partnerů pro stáže.

Základní informace najdete na https://vsmvv.cz/erasmus/. Budete-li potřebovat poradit, obraťte se na profesionály našeho Erasmus týmu – JUDr. Josefa Vochozku (koordinátor) nebo Mgr. Janu Berouskovou. Rádi Vám pomohou, za dané situace nejlépe mailem berouskova@vsmvv.cz, erasmus@vsmvv.cz, případně telefonicky po předchozí dohodě.

Za Erasmus tým

Monika Palatková

Studuj atraktivní obory s širokými možnostmi uplatnění na špičkové škole v centru Prahy.
Ke každému studentovi přistupujeme jednotlivě a poskytujeme mu plnou podporu při studiu.

Klíčový je pro nás rozvoj praktických dovedností a uplatnění absolventů. Proto maximálně podporujeme praxi, pracovní stáže a zahraniční pobyty.