Cena rektora – Nejlepší závěrečná práce

Aktuální informace

V pondělí 2.listopadu 2020 proběhl na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů Praha 1. ročník soutěže Cena rektora VŠMVV Praha za nejlepší závěrečnou práci.

 

 

 

CENA REKTORA

V KATEGORII

NEJLEPŠÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

OBHÁJENÁ V AKADEMICKÉM ROCE 2019/2020

 

Bc. Daniel Frič

 

DROGOVÁ PROBLEMATIKA V KOLUMBII A JEJÍ DOPADY
NA MEZINÁRODNÍ VZTAHY

Vedoucí práce: PhDr. Vít Rouč, Ph.D.

 

                                                                                                                                                                                                            

 

CENA REKTORA

V KATEGORII

NEJLEPŠÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

OBHÁJENÁ V AKADEMICKÉM ROCE 2019/2020

 

Mgr. Sandra Mach

 

ISLAMISTICKÝ UNIVERZALISMUS A BEZPEČNOSTNÍ HROZBY
V EVROPSKÉ UNII

Vedoucí práce: prof. PhDr. Eduard Gombár, CSc.

Studuj atraktivní obory s širokými možnostmi uplatnění na špičkové škole v centru Prahy.
Ke každému studentovi přistupujeme jednotlivě a poskytujeme mu plnou podporu při studiu.

Klíčový je pro nás rozvoj praktických dovedností a uplatnění absolventů. Proto maximálně podporujeme praxi, pracovní stáže a zahraniční pobyty.