Škola uzavřena od 11.3.2020 do odvolání

Aktuální informace

Vážené studentky, vážení studenti,

v souvislosti s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví č.  j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN (dále jen „MOMZd“), kterým se postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 s účinností ode dne 11. 3. 2020 zakazuje osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, přijímá Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů následující opatření:

  1. Ode dne 11. 3. 2020 až do odvolání se ruší kontaktní výuka v prezenční i kombinované formě studia, včetně konzultačních hodin.
  2. Pedagogičtí pracovníci připraví průběžně podklady pro samostudium pro studenty prezenční i kombinované formy studia pro období do konce měsíce března, které budou zveřejněny v informačním systému školy. V případě delší platnosti výše uvedeného MOMZd budou připraveny podklady k samostudiu pro samostudium pro další období.
  3. Kontaktní výuka bude nahrazena samostudiem na základě vytvořených podkladů, studiem pramenů, literatury a studijních pomůcek dle zadání vyučujících a průběžným kontaktem mezi studenty a pedagogickými pracovníky prostřednictvím služeb elektronické komunikace, zejména prostřednictvím IS Moggis, e-mailu, případně dalšími formami. 

Studuj atraktivní obory s širokými možnostmi uplatnění na špičkové škole v centru Prahy.
Ke každému studentovi přistupujeme jednotlivě a poskytujeme mu plnou podporu při studiu.

Klíčový je pro nás rozvoj praktických dovedností a uplatnění absolventů. Proto maximálně podporujeme praxi, pracovní stáže a zahraniční pobyty.