ERASMUS DAY

Aktuální informace

Zveme tímto všechny naše studenty a zájemce o Erasmus+ 20.11.2019 od 13ti hodin do auditoria VŠMVVP.

O zajímavostech a novinkách v rámci programu budou hovořit:
Mgr. Helena Fuxová, Dům zahraniční spolupráce
Mgr. Petra Landergott, Česká centra
Ilgim Suyun, CAG University Mersin Turecko
Doc. Ing. Monika Palatková, Ph.D., VŠMVVP
Barbora Trojanová, VŠMVVP
Ing. Dagmar Dvořáková, VŠMVVP
více informací na www.vsmvv.cz/cs/erasmus

Studuj atraktivní obory s širokými možnostmi uplatnění na špičkové škole v centru Prahy.
Ke každému studentovi přistupujeme jednotlivě a poskytujeme mu plnou podporu při studiu.

Klíčový je pro nás rozvoj praktických dovedností a uplatnění absolventů. Proto maximálně podporujeme praxi, pracovní stáže a zahraniční pobyty.