Erasmus+

Aktuální informace

Výbeřové řízení ke studiu v zahraničí se uskuteční 14. března 2019 od 11:15 v Auditoriu. Zájem o studium v zahraničí v rámci programu ERASMUS+ je nutno projevit písemně – formou podání přihlášky k výběrovému řízení, včetně připojení životopisu (v českém i anglickém jazyce) a motivačního dopisu (v češtině i angličtině) a předat nejpozději do 13.3.2019 Dagmar Dvořákové nebo na e-mail: erasmus@vsmvv.cz nebo osobně na studijním oddělení.

Studuj atraktivní obory s širokými možnostmi uplatnění na špičkové škole v centru Prahy.
Ke každému studentovi přistupujeme jednotlivě a poskytujeme mu plnou podporu při studiu.

Klíčový je pro nás rozvoj praktických dovedností a uplatnění absolventů. Proto maximálně podporujeme praxi, pracovní stáže a zahraniční pobyty.