Informace o zápisech

Aktuální informace

Vážené uchazečky, vážení uchazeči,

S ohledem na nové nařízení č. 12/2000 Hygienické stanice hlavního města Prahy, které, mimo jiné, povoluje individuální návštěvy vysokých škol a zkoušení do 10 osob, se zápisy na VŠMVV v Praze budou konat ve stanovených termínech.
Provoz školy bude zajištěn v souladu s nařízenými bezpečnostními a hygienickými opatřeními.
Administrativní úkony spojené s vlastním zápisem budou prováděny s každým z uchazečem jednotlivě při zajištění opatření s cílem zajistit bezpečný průběh zápisu pro všechny.
Při vchodu do budovy školy je nutné podepsat prohlášení, že jste zdravotně způsobilí a neohrožujete svým zdravotním stavem ostatní.

Před příchodem na zápis je nutné kontaktovat studijní oddělení a ověřit kapacitu volných míst prostřednictvím emailu na: buluskova@vsmvv.cz a na varutti@vsmvv.cz.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vás u zápisu!

S pozdravem,
Studijní oddělení VŠMVV Praha

Studuj atraktivní obory s širokými možnostmi uplatnění na špičkové škole v centru Prahy.
Ke každému studentovi přistupujeme jednotlivě a poskytujeme mu plnou podporu při studiu.

Klíčový je pro nás rozvoj praktických dovedností a uplatnění absolventů. Proto maximálně podporujeme praxi, pracovní stáže a zahraniční pobyty.