Kulturní antropologie na VŠMVVP

Aktuální informace

Vítejte ve světě kulturní antropologie. Vědy, která se snaží odpovědět na základní otázku spjatou s lidskou existencí: „Kdo jsme, odkud jsme a kam jdeme“. Předmětem kulturní antropologie je výzkum cizích kultur v čase a prostoru. Být kulturním antropologem znamená získat kompetenci ve světě „těch druhých“. Kulturní antropologie je vědou i uměním stát se v průběhu svého výzkumu „domorodcem“ a pochopit, že kulturní rozmanitost je nezbytné nejen studovat, ale také ji ctít a chránit.

Studuj atraktivní obory s širokými možnostmi uplatnění na špičkové škole v centru Prahy.
Ke každému studentovi přistupujeme jednotlivě a poskytujeme mu plnou podporu při studiu.

Klíčový je pro nás rozvoj praktických dovedností a uplatnění absolventů. Proto maximálně podporujeme praxi, pracovní stáže a zahraniční pobyty.