Nová e-kniha: Národná a medzinárodná bezpečnosť I.

Aktuální informace

VŠMVVP vydala koncem června 2020 novou e-publikaci, resp. vysokoškolská skripta, pod názvem Národná a medzinárodná bezpečnosť I.

Autorkou  je JUDr. Ing. Anna Ďurfina, PhD. et PhD., která patří mezi významné odborníky v dané oblasti. Publikace je určena především studentům studijních předmětů zahrnujících otázky bezpečnosti.

Skripta poskytují základní informace o národní a mezinárodní bezpečnosti a příslušný výklad lze chápat jako jeden z možných pohledů na danou problematiku.  Autorka vymezuje základní teoretické a metodologické přístupy k otázkám bezpečnosti, přičemž se věnuje rovněž minulým i aktuálním doktrínám a strategiím světových mocností. Přínosem této publikace je, že student získá nezkreslený, objektivní a komplexní pohled na  bezpečnost jakou součást mezinárodních vztahů.

Nová e-publikace je pro studenty a zaměstnance VŠMVVP  dostupná na intranetu (Moggis – knihovna). Ostatní zájemci ji mohou získat v elektronické podobě (pdf) v knihovně VŠMVVP (e: knihovna@vsmvv.cz), která bude po prázdninách znovu otevřena dne 1. září 2020.

Studuj atraktivní obory s širokými možnostmi uplatnění na špičkové škole v centru Prahy.
Ke každému studentovi přistupujeme jednotlivě a poskytujeme mu plnou podporu při studiu.

Klíčový je pro nás rozvoj praktických dovedností a uplatnění absolventů. Proto maximálně podporujeme praxi, pracovní stáže a zahraniční pobyty.