Online workshop VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ V OBLASTI ETIKY A INTEGRITY.

Aktuální informace

V rámci diseminace výsledků projektu TAČR „Etika ve veřejné správě, ve kterém je VŠMVVP aplikačním garantem, byl 09.06. realizován workshop VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ V OBLASTI ETIKY A INTEGRITY.

Cílem workshopu pořádaného v rámci projektu TAČR TL1000260 “Etika ve veřejné správě” bylo diskutovat o možnostech vzdělávání úředníků státní správy i územní samosprávy v oblasti etiky a integrity. Základem byly výsledky empirického výzkumu provedeného řešitelským kolektivem ve spolupráci s agenturou STEM/MARK v roce 2018, návrh možných kurzů a učební text tvořící výstupy z projektu.

Kurz vedli řešitelé projektu:
doc. Ing. Marie Bohatá, CSc.
doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D.,  MBA
doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D.
PhDr. Mgr. Pavel Seknička Ph.D.
PhDr. Radim Bureš

Studuj atraktivní obory s širokými možnostmi uplatnění na špičkové škole v centru Prahy.
Ke každému studentovi přistupujeme jednotlivě a poskytujeme mu plnou podporu při studiu.

Klíčový je pro nás rozvoj praktických dovedností a uplatnění absolventů. Proto maximálně podporujeme praxi, pracovní stáže a zahraniční pobyty.