Organizujeme 4. ročník mezinárodní vědecké konference Schola nova, quo vadis?

Aktuální informace

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s. pořádá 20. listopadu 2019 ve spolupráci s Katedrou didaktiky ekonomických předmětů FFÚ VŠE v Praze a Katedrou pedagogiky NHF Ekonomické univerzity v Bratislavě 4. ročník elektronické mezinárodní vědecké konference Schola nova, quo vadis?

Konference má speciální sekci zaměřenou na „Vzdělávání v oblasti mezinárodních vztahů, ekonomické diplomacie a veřejné správy, 30 let veřejné správy v ČR a její cíle do roku 2030“.

Účast na konferenci je zdarma a je možné se aktivně zúčastnit zasláním příspěvku v termínu do 20. 11. 2019.

Příspěvky budou podléhat recenznímu řízení dvěma nezávislými recenzenty a v případě přijetí budou publikovány v recenzovaném sborníku s ISBN.

Více informací naleznete v pozvánce.


 

4. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ KONFERENCE

SCHOLA NOVA, QUO VADIS?

 

Katedra didaktiky ekonomických předmětů FFÚ VŠE v Praze bude pořádat v listopadu 2019 ve  spolupráci s Vysokou školou mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s. a ve spolupráci s Katedrou pedagogiky NHF Ekonomické univerzity v Bratislavě 4. ročník mezinárodní vědecké elektronické konference „Schola nova, quo vadis?“.

 

Konference je zaměřena na tři tematické okruhy, první klíčové téma „Osobnost učitele“ bude předmětem jednání první sekce, druhá sekce bude zaměřena na téma „Vzdělávání v oblasti mezinárodních vztahů, ekonomické diplomacie a veřejné správy, 30 let veřejné správy v ČR a její cíle do roku 2030“, třetí sekce bude řešit téma „Případové studie ve výchovně vzdělávací práci učitele.“

 

Mezinárodní vědecká konference je výstupem vědeckých projektů: „Komplexní výzkum osobnosti učitele ekonomických předmětů na středních školách v ČR“, reg. č. IGS VŠE 7/2018 financovaného Interní grantovou agenturou VŠE v Praze (garant projektu prof. PhDr. Libor Pavera, CSc.) a „Riešenie problémových výchovných situácií na stredných školách prostredníc­tvom prípadových štúdií“, reg. č. 005EU-4/2019, financovaného Kultúrnou a edukačnou granto­vou agenturou MŠVVaŠ SR.

 

Účast na konferenci je zdarma. Konference je možné se aktivně zúčastnit zasláním příspěvku.

 

Termín pro zaslání příspěvku a registrace: 20. listopad 2019

Zasláním příspěvku se zároveň registrujete na konferenci.

 

Sborník

Příspěvky budou podléhat recenznímu řízení dvěma nezávislými recenzenty a v případě přijetí publikovány ve sborníku v on-line podobě. Sborník bude vydán a distribuován následně po konání konference.

Vybrané recenzované příspěvky první a třetí sekce s kladným hodnocením obou recenzentů budou po rozšíření zaslány do odborného časopisu Media4U s indexací v databázi ERIH plus.

Vybrané příspěvky z druhé sekce bude možno po rozšíření a překladu do angličtiny publikovat ve vědeckém časopisu „Journal of Diplomatic and Social Studies.“

Příspěvek v rozsahu 4 – 6 stran s předepsanými formálními náležitostmi zašlete elektronicky na adresu: katerina.berkova@vse.cz.

Pokyny pro psaní příspěvku a šablonu příspěvku naleznete na http://kdep.vse.cz v sekci Konference Schola nova, quo vadis? 2019 (Pokyny pro autory).

Příspěvek je možné předložit v českém, slovenském a anglickém jazyce.

 

Vědecký výbor konference

prof. Ing. Ondřej Asztalos, CSc. (Vysoká škola ekonomická v Praze)

prof. PaedDr. Zdeňka Gadušová, CSc. (UKF Nitra)

prof. Ing. Bohumil Král, CSc. (Vysoká škola ekonomická v Praze)

prof. PhDr. Eva Malá, CSc. (OU v Ostravě)

prof. PhDr. Libor Pavera, CSc. (Vysoká škola ekonomická v Praze)

prof. Ing. Rudolf Šlosár, PhD. (Ekonomická univerzita v Bratislave)

doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D. (Masarykova univerzita Brno)

doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. (Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s.)

doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc. (Univerzita Jana Amose Komenského Praha)

doc. Ing. Jindřich Ploch, CSc. (Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s.)

doc. Ing. Ľudmila Velichová, PhD. (Ekonomická univerzita v Bratislave)

doc. Ing. Monika Palatková, Ph.D. (Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s.)

Ing. Kateřina Berková, Ph.D. (Vysoká škola ekonomická v Praze)

Ing. Dagmar Frenlovská, Ph.D. (Vysoká škola polytechnická Jihlava)

Ing. Jan Chromý, Ph.D. (Vysoká škola hotelová v Praze)

Ing. Alena Králová, Ph.D. (Vysoká škola ekonomická v Praze)

Mgr. et Mgr. Jiří Kohoutek, Ph.D. (Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s.)

PhDr. Kristýna Krejčová, Ph.D. (Filozofická fakulta UK Praha)

Ing. Katarína Krpálková Krelová, PhD., ING.PAED.IGIP (Vysoká škola ekonomická v Praze)

Ing. Martina Kuncová, Ph.D. (Vysoká škola polytechnická Jihlava)

Ing. Jaromír Novák, PhD. (Ekonomická univerzita v Bratislave)

Ing. Ladislav Pasiar, PhD. (Ekonomická univerzita v Bratislave)

Mgr. JUDr. Gabriela Sopková, PhD. (Ekonomická univerzita v Bratislave)

 

Organizační výbor konference

Ing. Kateřina Berková, Ph.D. (katerina.berkova@vse.cz)

Ing. Katarína Krpálková Krelová, PhD., ING.PAED.IGIP (krelova@vse.cz)

Ing. Jaromír Novák, PhD. (jaromir.novak@euba.sk)

Ing. Ladislav Pasiar, PhD. (ladislav.pasiar@euba.sk)

PhDr. Radka Lōwenhōfferová, MBA (lowenhofferova@vsmvv.cz)

Ing. Petr Rudolf, Ph.D. (rudolf@vsmvv.cz)

Ing. Roman Kořán (roman.koran@aroko.cz)

Ing. Eva Isabelle Števík (eva.stevik@vse.cz)

 

Veškeré informace o mezinárodní vědecké konference jsou k dispozici na: http://kdep.vse.cz v sekci Konference Schola nova, quo vadis? 2019.

Studuj atraktivní obory s širokými možnostmi uplatnění na špičkové škole v centru Prahy.
Ke každému studentovi přistupujeme jednotlivě a poskytujeme mu plnou podporu při studiu.

Klíčový je pro nás rozvoj praktických dovedností a uplatnění absolventů. Proto maximálně podporujeme praxi, pracovní stáže a zahraniční pobyty.