OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST

Aktuální informace

Podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád VŠMVVP vyzývá fyzickou osobu k převzetí písemnosti:

Datum vyvěšení Jméno a příjmení adresáta Písemnost č. j.
1. 11. 2019 Vladyslav Kovalskyy VŠMVVP/000338/2019

 

Písemnost lze převzít na studijním oddělení VŠMVVP, v úředních hodinách, po předložení průkazu totožnosti (občanský průkaz, cestovní doklad). Poučení: Nebude-li písemnost adresátem vyzvednuta v patnáctidenní lhůtě po vyvěšení, považuje se, v souladu s § 25 odst. 2 správního řádu, poslední den této lhůty za den doručení.

V Praze dne 1.11. 2019

Studuj atraktivní obory s širokými možnostmi uplatnění na špičkové škole v centru Prahy.
Ke každému studentovi přistupujeme jednotlivě a poskytujeme mu plnou podporu při studiu.

Klíčový je pro nás rozvoj praktických dovedností a uplatnění absolventů. Proto maximálně podporujeme praxi, pracovní stáže a zahraniční pobyty.