Přednáška doc. Ing. Jindřicha Plocha, CSc.

Aktuální informace

Zveme vás na přednášku pana rektora doc. Ing. Jindřicha Plocha, CSc. s názvem Civilní letectví jako součást mezinárodních vztahů.
Přednáška se bude konat 16.04.2019 v Auditoriu VŠMVV od 11:30.

Prosíme o potvrzení na email tourki@vsmvv.cz

Studuj atraktivní obory s širokými možnostmi uplatnění na špičkové škole v centru Prahy.
Ke každému studentovi přistupujeme jednotlivě a poskytujeme mu plnou podporu při studiu.

Klíčový je pro nás rozvoj praktických dovedností a uplatnění absolventů. Proto maximálně podporujeme praxi, pracovní stáže a zahraniční pobyty.