Report z Černínského paláce

Aktuální informace

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili  konference Ekonomická diplomacie. S více než 190 přihlášenými účastníky to byla největší konference, kterou jsme na toto téma připravili. Přišlo více než 12 velvyslanců, 50 lidí z ambasád, 60 zástupců různých firem a asi 25 našich studentů. Příští rok očekáváme ještě více účastníků, doufáme, že se nám v případě velkého zájmu o účast na akci podaří navýšit kapacitu Černínského paláce.

Konferenci zahájil pan rektor doc. Soukup milým slovem o důležitosti diplomacie v dnešním světě. Slovo poté převzal náměstek ministra MZV, pan Ing. Martin Tlapa, MBA, který nám představil nové trendy v oblasti ekonomické diplomacie. Následně se vystřídali i další řečníci, kteří se věnovali různým tématům jako např. krize multilateralismu nebo liberalizace obchodu. Po krátké přestávce začala druhá část konference, která byla vnímána spíše jako workshop a následoval prostor pro dotazy.
Druhou část začal prof. Terem, host z Banské Bystrice, který rozebíral výzvy pro ekonomickou diplomacii v kontextu měkké moci. Dále se svým příspěvkem vystoupili zástupci Czech Tradu a Czech Investu, Ing. Radomil Doležal, MBA a Mgr. Petr Heczko, M.A., kteří řešili problematiku podpory podnikání, inovací a zahraničních investic. Následně prezentovali tři dámy – doc. Ilona Švihlíkova, Ph.D., Ing. Hana Havlová a naše pedagožka PhDr. Jana Marková, Ph.D. Každá se věnovala své oblasti odborného zájmu a dozvěděli jsme se nové věci s tematikou geopolitiky a sankcí, rozebrali jsme současné trendy ekonomické diplomacie v zahraničí a podívali jsme se na ekonomickou diplomacii ve vztahu k monetárním a fiskálním otázkám v rámci EU.
Na závěr musíme poděkovat lidem z Ministerstva zahraničních věcí, především panu Ing. Martinovi Tlapovi, MBA, a taktéž Ministerstvu průmyslu a obchodu, kteří nám s organizací akce pomáhali. Konferenci k ekonomické diplomacii považuje za vydařenou a budeme se na Vás těšit i v dalších ročnících. Věříme, že se konference líbila i Vám, našim hostům.

Studuj atraktivní obory s širokými možnostmi uplatnění na špičkové škole v centru Prahy.
Ke každému studentovi přistupujeme jednotlivě a poskytujeme mu plnou podporu při studiu.

Klíčový je pro nás rozvoj praktických dovedností a uplatnění absolventů. Proto maximálně podporujeme praxi, pracovní stáže a zahraniční pobyty.