Stipendium Aloise Houdka

Aktuální informace

Stipendium Aloise Houdka je odkazem zakladatele školy, uchování vzpomínky na jeho osobnost, vize, plány a názory, zejména ve vztahu k mladým lidem, kterým je potřeba podle něj vstřícně pomáhat v jejich cestě za vzděláním.

Hlavním posláním stipendia je podpora nadaných a pracovitých studentů, kteří během svého studia dosahují nadstandardních výsledků. Pro získání stipendia musí každý uchazeč splnit nastavená kritéria a současně přesvědčit o svých kvalitách členy správní rady.

V akademickém roce 2019/20 dosáhlo v Praze a v Bratislavě vážený průměr známek max. hodnoty 1,3 celkem 13 studentů, kteří si mezi sebou rozdělili stipendium Aloise Houdka ve výši 100,000Kč. Naše předsedkyně správní rady, Mgr. Martina Houdková, by jménem VŠMVV chtěla pogratulovat za výborný akademický prospěch následujícím studentům:

 • Eliška Roubalíková
 • Kristina Tipsina
 • Iuliia Balobanova
 • Tereza Kůtová
 • Kateřina Rusová
 • Katarína Kurejová
 • Karolína Weissová
 • Marian Homer
 • Barbora Tamchynová
 • Daniel Frič
 • Leon Niedermeier
 • Kateřina Pipková
 • Michaela Biacovská

Věříme, že si své úctyhodné akademické výsledky přenesete i do příštího akademického roku, popřípadě své nabyté vědomosti využijete brzy v profesním životě.

Studuj atraktivní obory s širokými možnostmi uplatnění na špičkové škole v centru Prahy.
Ke každému studentovi přistupujeme jednotlivě a poskytujeme mu plnou podporu při studiu.

Klíčový je pro nás rozvoj praktických dovedností a uplatnění absolventů. Proto maximálně podporujeme praxi, pracovní stáže a zahraniční pobyty.