Studentská soutěž MR 2020

Aktuální informace

jménem představitelů a vyhlašovatelů prestižní soutěže MANAŽER ROKU se na Vás obracíme s prosbou o spolupráci. V rámci 28. ročníku této soutěže byla současně vyhlášena i soutěž o nejlepší esej, která je koncipována jako zpracování práce na předem stanovené téma. Do letošního ročníku soutěže bychom rádi zapojili jak studenty v jedné kategorii, tak vysokoškolské pedagogy a doktorandy ve druhé kategorii.

  1. Pro tento rok studentské soutěže byla vybrána následující témata:
  • Nové profese budoucnosti
  • Krizový management

 

Zpracování eseje by se mělo dělit dle dvou hlavních faktorů a to „Vliv umělé inteligence“ nebo „Dopady pandemické krize“. Cílem této soutěže je získání názorů mladé generace na roli manažera ve společnosti.

Studenti si mohou vybrat jedno z daných témat, v rámci kterého by měli využít zejména své dosavadní teoretické vědomosti nabyté studiem, s možností doplnění o praktické zkušenosti získané na stážích ve firmách.

  1. Pedagogové a doktorandi mají ke zpracování eseje rámec 20 otázek kritérií soutěže Manažer roku. Úkolem je vybrat jednu z otázek a vytvořit práci, ve které bude vybrané kritérium (otázka) hodnocena z pohledu autora.

Bližší informace o soutěži naleznete v podkladech, které zasíláme jako přílohu k tomuto dokumentu.

Vyhlašovatelem soutěže MANAŽER ROKU jako současně i soutěže o nejlepší esej je Česká manažerská asociace. Tři studenti a pedagogové, jejichž esej bude ohodnocena nejvyšším počtem bodů se budou moci zúčastnit VIP setkání s finalisty a výherci soutěže Manažer roku dne 19. května 2021 v paláci Žofín v Praze.

Věříme, že tato soutěž může být pro Vaše studenty a kolegy zajímavým doplněním nejen jejich výukového programu, ale zároveň příležitostí pro sebeprezentaci a motivací pro další vzdělávání. V případě potřeby jsme Vám k dispozici a vše rádi upřesníme.

 

S pozdravem za vyhlašovatele

Tým VŠMVV a ČMA

Studentská soutěž

Soutěž – Koncept a popis – 1. a 2. kategorie

Studuj atraktivní obory s širokými možnostmi uplatnění na špičkové škole v centru Prahy.
Ke každému studentovi přistupujeme jednotlivě a poskytujeme mu plnou podporu při studiu.

Klíčový je pro nás rozvoj praktických dovedností a uplatnění absolventů. Proto maximálně podporujeme praxi, pracovní stáže a zahraniční pobyty.