Úvodní slovo rektorky

Aktuální informace

Mít inspiraci, znamená být šťastnější, produktivnější, je to pocit, že náš život má smysl a účel. Mít inspiraci je nadšení, proniknutí myšlenky, záměru do naší mysli. Mít inspiraci, znamená získat nápad, potřebný impulz. Kde však inspiraci vzít? Přichází spontánně, bez vědomí záměru. Může být vyvolána naším vnitřním světem, většinou nevíme, odkud se vzala, ale velmi často bývá vyvolána inspirující osobou.

Vstupte do naší akademické obce, najdete v ní kamarády, přátele, ale také učitele, kteří dokážou  inspirovat:  dokážou nadchnout, povzbudit a ukázat cestu, která pamatuje minulost, zná přítomnost a předvídá budoucnost.

Studuj atraktivní obory s širokými možnostmi uplatnění na špičkové škole v centru Prahy.
Ke každému studentovi přistupujeme jednotlivě a poskytujeme mu plnou podporu při studiu.

Klíčový je pro nás rozvoj praktických dovedností a uplatnění absolventů. Proto maximálně podporujeme praxi, pracovní stáže a zahraniční pobyty.