Výběrové řízení ke studiu v zahraničí – I. kolo

Aktuální informace

Výběrové řízení ke studiu v zahraničí proběhne 24.ledna 2018 v 16.00 hodin v auditoriu.

Zájem o studium v zahraničí v rámci programu ERASMUS+ je nutno projevit písemně – formou podání přihlášky k výběrovému řízení, včetně připojení životopisu (v českém i anglickém jazyce) a motivačního dopisu (v češtině a angličtině) a předat nejpozději do 22.1.2018 do 12:00 hod. Dagmar Dvořákové nebo na e-mail: erasmus@vsmvv.cz  nebo osobně na studijním oddělení.

Přihláška ERASMUS 2018

Výběrové řízení

 

Studuj atraktivní obory s širokými možnostmi uplatnění na špičkové škole v centru Prahy.
Ke každému studentovi přistupujeme jednotlivě a poskytujeme mu plnou podporu při studiu.

Klíčový je pro nás rozvoj praktických dovedností a uplatnění absolventů. Proto maximálně podporujeme praxi, pracovní stáže a zahraniční pobyty.