Změna ve vedení VŠMVV

Aktuální informace
Vážené kolegyně, vážení kolegové, 
 
dovolte mi Vás pozdravit a informovat Vás o důležitých změnách, které v oblasti personálního obsazení ve vedení naší Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha rok 2021 přináší.
 
S účinností od 1. dubna 2021 přecházím já, Dávid Melas, MPhil. na místo předsedy správní rady a Mgr. Martina Houdková zaujme pozici generální ředitelky VŠMVV Praha.
 
Změny nastanou i na úrovni rektorátu. Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., bude zastávat pozici pověřené rektorky Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha. Na pozici prorektorky pro výuku, rozvoj a evaluaci vzdělávání přichází doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.,  JUDr. Olga Nebeská se stane prorektorkou pro zahraniční vztahy a PR.
Doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc., zůstává nadále prorektorem pro vědu, výzkum, tvůrčí, publikační a grantovou činnost.
Rovněž mezi námi vítáme zpět Mgr. Miloslavu Přibylovou, vedoucí studijního oddělení, a Mgr. Romanu Kofroňovou, MBA na pozici kvestorky. S účinností od 1. května 2021 se pak stane paní Bc. Alena Petřinová tajemnicí rektorky a generální ředitelky.
Posláním a hlavním úkolem nového vedení školy je, aby se Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha těšila společenskému respektu a byla institucí, která bude především poskytovat kvalitní vzdělávání a svým otevřeným přístupem ke studentům a svým pedagogům bude vytvářet přátelské a inspirativní akademické prostředí.
Všem kolegům přeji v jejich nových či staronových pracovních pozicích hodně úspěchů a klidné a pohodové spolupráce se všemi kolegy.
Níže naleznete aktualizovanou organizační strukturu. Při kliknutí na fotografie naleznete medailonek kolegů.
 
S přátelským pozdravem,
 
Dávid Melas, MPhil.

Studuj atraktivní obory s širokými možnostmi uplatnění na špičkové škole v centru Prahy.
Ke každému studentovi přistupujeme jednotlivě a poskytujeme mu plnou podporu při studiu.

Klíčový je pro nás rozvoj praktických dovedností a uplatnění absolventů. Proto maximálně podporujeme praxi, pracovní stáže a zahraniční pobyty.