O škole

Jsme soukromá vysoká škola, založená podle zákona č. 111/1989 Sb. a tvoříme organickou součást výchovně vzdělávací soustavy České republiky. Na základě státního souhlasu uskutečňujeme akreditovaný studijní program Mezinárodní a veřejné vztahy a specializační moduly celoživotního vzdělávání.