Typ Název Akce
PDF Vyhláška o poplatcích na AR 19/20 Stáhnout
PDF Veřejná vyhláška_doručení k 17_02_2020_2 Stáhnout
PDF Veřejná vyhláška_doručení k 17_02_2020 Stáhnout
PDF Oznámení o možnosti převzít písemnost k 17.1.2020 Stáhnout
PDF Veřejná vyhláška doručení k 15.11.2019 Stáhnout
PDF Veřejná vyhláška doručení k 11.11.2019 Stáhnout
PDF Verejna vyhlaska_doru čení k 22_10_2019 Stáhnout
PDF Veřejná vyhláška o doručení k 16.10.2019 Stáhnout
PDF Vyhláška rektora - Harmonogram pro kombinovanou formu studia AR 2019/2020 Stáhnout
PDF Veřejná vyhláška o doručení k 20. 5. 2019 Stáhnout
PDF Vyhláška rektora - Harmonogram AR 2019/2020 Stáhnout
PDF Dodatek č.1 k vyhlášce rektora č. 06/2018-2019 Stáhnout
PDF Kreditový systém Stáhnout
PDF Grantový řád interní grantové komise Stáhnout
PDF Veřejná vyhláška o doručení k 7.2.2019 Stáhnout
PDF Vyhláška rektora - Vyhlášení přijímacího řízení na akademický rok 2019/2020 Stáhnout
PDF Vyhlaska rektora - průbeh a výsledky PŘ v AR 2018/2019 Stáhnout
PDF Veřejná vyhláška o doručení k 20.11.2018 Stáhnout
PDF Veřejná vyhláška o doručení k 12.11.2018 Stáhnout
PDF Veřejná vyhláška o doručení k 2.11.2018 Stáhnout
PDF Vyhláška rektora - Zverějňovaní vysokoškolských kvalifikačních prací (č.: 2/2018-2019) Stáhnout
PDF Vyhláška rektora - Harmonogram AR 2018/2019 Stáhnout
Typ Název Akce
PDF Výroční zpráva_VŠMVVP_2019 Stáhnout
PDF Výroční zpráva_VŠMVVP_2018_FINAL Stáhnout
PDF Výroční zpráva o činnosti za rok 2017 - tabulky Stáhnout
PDF Výroční zpráva o činnosti za rok 2017 Stáhnout
PDF Výroční zpráva za rok 2016 Stáhnout
PDF Výroční zpráva za rok 2016 - Tabulková část Stáhnout
PDF Výroční zpráva o činnosti za rok 2015 Stáhnout
PDF Výroční zpráva o činnosti za rok 2015 - tabulky Stáhnout
PDF Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Stáhnout
PDF Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Stáhnout
PDF Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Stáhnout
PDF Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Stáhnout
PDF Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 - tabulky Stáhnout
PDF Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 - tabulky Stáhnout
PDF Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 - tabulky Stáhnout
PDF Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 - tabulky Stáhnout
PDF Výroční zpráva o činnosti za rok 2010 Stáhnout
PDF Výroční zpráva o činnosti za rok 2009 Stáhnout
Typ Název Akce
PDF Akreditace: Rozhodnutí MŠMT ČR o prodloužení akreditace bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu do 31. 8. 2019 Stáhnout
PDF Akreditace: Rozhodnutí MŠMT ČR o udělení státního souhlasu a o udělení akreditace bakalářského studijního programu v prezenční formě Stáhnout
PDF Akreditace: Rozhodnutí MŠ SR o udělení oprávnění poskytovat vysokoškolské vzdělávání na území SR Stáhnout
PDF Akreditace: Rozhodnutí MŠMT ČR o rozšíření akreditace o kombinovanou formu bakalářského studia Stáhnout
PDF Akreditace: Rozhodnutí MŠMT ČR o udělení akreditace navazujícího magisterského studijního programu v prezenční formě Stáhnout
PDF Akreditace: Rozhodnutí MŠMT ČR o udělení akreditace navazujícího magisterského studijního programu v prezenční formě Stáhnout
PDF Akreditace: Rozhodnutí MŠMT ČR o prodloužení akreditace bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu do 31. 12. 2014 Stáhnout
PDF Akreditace: Rozhodnutí MŠMT ČR o prodloužení akreditace bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu do 31.12. 2017 Stáhnout
Typ Název Akce
PDF Statut rady pro vnitřní hodnocení Stáhnout
PDF Statut VŠMVVP Stáhnout
PDF Vnitřní předpis o nakládání s výsledky výzkumu Stáhnout
PDF Řád přijímacího řízení Stáhnout
PDF Stipendijní řád Stáhnout
PDF Doložka - Stipendijní řád Stáhnout
PDF Doložka - Statut VŠMVVP 2018 Stáhnout
PDF Organizační struktura Stáhnout
PDF Doložka - studijní a zkušební řád Stáhnout
PDF Studijní a zkušební řád Stáhnout
PDF Doložka - pravidla systému zajišťování kvality Stáhnout
PDF Pravidla systému zajišťování kvality Stáhnout
PDF Doložka - akreditační řád Stáhnout
PDF Akreditační řád Stáhnout
PDF Etický kodex Stáhnout
PDF Jednací řád Akademické rady Stáhnout
PDF Volební a jednací řád Akademického senátu Stáhnout
PDF Volební a jednací řád Akademického senátu - doložka Stáhnout
PDF Disciplinární řád pro studenty Stáhnout
Typ Název Akce
PDF Aktualizace dlouhodobého záměru pro rok 2019 Stáhnout
PDF Aktualizace dlouhodobého záměru pro rok 2018 Stáhnout
PDF Zpráva o plnění aktualizace DZ VŠMVVP na rok 2016 Stáhnout
PDF Dlouhodobý záměr na období 2016–2020 Stáhnout
PDF Dlouhodobý záměr na období 2011–2015 Stáhnout

Položka neobsahuje žádné dokumenty

Studuj atraktivní obory s širokými možnostmi uplatnění na špičkové škole v centru Prahy.
Ke každému studentovi přistupujeme jednotlivě a poskytujeme mu plnou podporu při studiu.

Klíčový je pro nás rozvoj praktických dovedností a uplatnění absolventů. Proto maximálně podporujeme praxi, pracovní stáže a zahraniční pobyty.