Typ Název Akce
PDF Harmonogram_AR_2021_22 Stáhnout
PDF Vyhláška č. 3_2021_Očkování akademických pracovníků Stáhnout
PDF Vyhláška č. 2_2021_Testování studentů Stáhnout
PDF Školné pro AR 2021-2022 Stáhnout
PDF Vyhláška rektorky č.1:2021 - Vyhlášení přijímacího řízení Stáhnout
PDF Dodatek č. 1_MDS_vyhláška rektora 2_2020_vyhlášení PŘ_únor_21_Fin Stáhnout
PDF Vyhláška rektora č. 3 PŘ_2021_2022 Stáhnout
PDF Vyhláška rektora č. 2_Vyhlášení přijímacího řízení Stáhnout
PDF Poplatky_2020_2021_Praha Stáhnout
PDF Poplatky_2020_2021_VKI BTS II. Stáhnout
PDF Veřejná vyhláška_doručení k 17_02_2020_2 Stáhnout
PDF Veřejná vyhláška_doručení k 17_02_2020 Stáhnout
PDF Oznámení o možnosti převzít písemnost k 17.1.2020 Stáhnout
PDF Veřejná vyhláška doručení k 15.11.2019 Stáhnout
PDF Veřejná vyhláška doručení k 11.11.2019 Stáhnout
PDF Verejna vyhlaska_doru čení k 22_10_2019 Stáhnout
PDF Veřejná vyhláška o doručení k 16.10.2019 Stáhnout
PDF Vyhláška rektora - Harmonogram pro kombinovanou formu studia AR 2019/2020 Stáhnout
PDF Veřejná vyhláška o doručení k 20. 5. 2019 Stáhnout
PDF Vyhláška rektora - Harmonogram AR 2019/2020 Stáhnout
PDF Dodatek č.1 k vyhlášce rektora č. 06/2018-2019 Stáhnout
PDF Kreditový systém Stáhnout
PDF Grantový řád interní grantové komise Stáhnout
PDF Veřejná vyhláška o doručení k 7.2.2019 Stáhnout
PDF Vyhláška rektora - Vyhlášení přijímacího řízení na akademický rok 2019/2020 Stáhnout
PDF Vyhlaska rektora - průbeh a výsledky PŘ v AR 2018/2019 Stáhnout
PDF Veřejná vyhláška o doručení k 20.11.2018 Stáhnout
PDF Veřejná vyhláška o doručení k 12.11.2018 Stáhnout
PDF Veřejná vyhláška o doručení k 2.11.2018 Stáhnout
PDF Vyhláška rektora - Zverějňovaní vysokoškolských kvalifikačních prací (č.: 2/2018-2019) Stáhnout
PDF Vyhláška rektora - Harmonogram AR 2018/2019 Stáhnout
Typ Název Akce
PDF VŠMVVP - Výroční zpráva o činnosti 2020_ Stáhnout
PDF Výroční zpráva_VŠMVVP_2019 Stáhnout
PDF Výroční zpráva_VŠMVVP_2018_FINAL Stáhnout
PDF Výroční zpráva o činnosti za rok 2017 - tabulky Stáhnout
PDF Výroční zpráva o činnosti za rok 2017 Stáhnout
PDF Výroční zpráva za rok 2016 Stáhnout
PDF Výroční zpráva za rok 2016 - Tabulková část Stáhnout
PDF Výroční zpráva o činnosti za rok 2015 Stáhnout
PDF Výroční zpráva o činnosti za rok 2015 - tabulky Stáhnout
PDF Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Stáhnout
PDF Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Stáhnout
PDF Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Stáhnout
PDF Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Stáhnout
PDF Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 - tabulky Stáhnout
PDF Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 - tabulky Stáhnout
PDF Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 - tabulky Stáhnout
PDF Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 - tabulky Stáhnout
PDF Výroční zpráva o činnosti za rok 2010 Stáhnout
PDF Výroční zpráva o činnosti za rok 2009 Stáhnout
Typ Název Akce
PDF Rozhodnutí o udělení akreditace_IRD 2021-24 Stáhnout
PDF Rozhodnutí MŠMT - Akreditace Učitel naživo Stáhnout
PDF Rozhodnutí o udělení akreditace_Mezinárodní a diplomaticka studia_2020 Stáhnout
PDF Rozhodnutí o udělení akreditace_Provoz letecké dopravy_2020 Stáhnout
PDF Rozhodnutí o udělení akreditace_Mezinárodní vztahy a diplomacie_2020 Stáhnout
PDF Rozhodnutí o udělení akreditace_Mezinarodní management a marketing_2020 Stáhnout
PDF Akreditace: Rozhodnutí MŠMT ČR o prodloužení akreditace bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu do 31. 8. 2019 Stáhnout
PDF Akreditace: Rozhodnutí MŠMT ČR o udělení státního souhlasu a o udělení akreditace bakalářského studijního programu v prezenční formě Stáhnout
PDF Akreditace: Rozhodnutí MŠ SR o udělení oprávnění poskytovat vysokoškolské vzdělávání na území SR Stáhnout
PDF Akreditace: Rozhodnutí MŠMT ČR o rozšíření akreditace o kombinovanou formu bakalářského studia Stáhnout
PDF Akreditace: Rozhodnutí MŠMT ČR o udělení akreditace navazujícího magisterského studijního programu v prezenční formě Stáhnout
PDF Akreditace: Rozhodnutí MŠMT ČR o udělení akreditace navazujícího magisterského studijního programu v prezenční formě Stáhnout
PDF Akreditace: Rozhodnutí MŠMT ČR o prodloužení akreditace bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu do 31. 12. 2014 Stáhnout
PDF Akreditace: Rozhodnutí MŠMT ČR o prodloužení akreditace bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu do 31.12. 2017 Stáhnout
Typ Název Akce
PDF Potvrzení o zaměstnání VŠ Stáhnout
PDF MZČR info leták - očkování akademici Stáhnout
PDF Knihovní řád Stáhnout
PDF Statut rady pro vnitřní hodnocení Stáhnout
PDF Statut VŠMVVP Stáhnout
PDF Vnitřní předpis o nakládání s výsledky výzkumu Stáhnout
PDF Řád přijímacího řízení Stáhnout
PDF Stipendijní řád Stáhnout
PDF Doložka - Stipendijní řád Stáhnout
PDF Doložka - Statut VŠMVVP 2018 Stáhnout
PDF Organizační struktura Stáhnout
PDF Doložka - studijní a zkušební řád Stáhnout
PDF Studijní a zkušební řád Stáhnout
PDF Doložka - pravidla systému zajišťování kvality Stáhnout
PDF Pravidla systému zajišťování kvality Stáhnout
PDF Doložka - akreditační řád Stáhnout
PDF Akreditační řád Stáhnout
PDF Etický kodex Stáhnout
PDF Jednací řád Akademické rady Stáhnout
PDF Volební a jednací řád Akademického senátu Stáhnout
PDF Volební a jednací řád Akademického senátu - doložka Stáhnout
PDF Disciplinární řád pro studenty Stáhnout
Typ Název Akce
PDF Aktualizace dlouhodobého záměru pro rok 2019 Stáhnout
PDF Aktualizace dlouhodobého záměru pro rok 2018 Stáhnout
PDF Zpráva o plnění aktualizace DZ VŠMVVP na rok 2016 Stáhnout
PDF Dlouhodobý záměr na období 2016–2020 Stáhnout
PDF Dlouhodobý záměr na období 2011–2015 Stáhnout

Položka neobsahuje žádné dokumenty

Typ Název Akce
PDF COLLEGE OF INTERNATIONAL AND PUBLIC RELATIONS PRAGUE Stáhnout
PDF Statute Stáhnout
PDF ENG_cover letter of the decision_Praha Stáhnout
PDF ENG_cover letter_conditional decision_Praha Stáhnout
PDF ENG1_Code of ethics_VSMVV Stáhnout
PDF ENG1_CONFIRMATION of ACCOMMODATION Stáhnout
PDF ENG1_Disciplinary Policy_VSMVV Stáhnout
PDF ENG1_Scholarship Policy_VSMVV Stáhnout
PDF ENG_Examination Policy Stáhnout
PDF ENG1_Admissions Policy_VSMVV Stáhnout
PDF ENG_ message woman pattern Stáhnout

Studuj atraktivní obory s širokými možnostmi uplatnění na špičkové škole v centru Prahy.
Ke každému studentovi přistupujeme jednotlivě a poskytujeme mu plnou podporu při studiu.

Klíčový je pro nás rozvoj praktických dovedností a uplatnění absolventů. Proto maximálně podporujeme praxi, pracovní stáže a zahraniční pobyty.