Organizační a vědecký výbor / Organizing and Scientific Committee

 

Vědecký výbor / Scientific Committee 

Ing. Kateřina Berková, Ph.D., Vysoká škola polytechnická Jihlava

Dr. Brázda, Klášter premonstrátů Teplá – národní kulturní památka

doc. Ing. Hana Březinová, CSc., rektorka SVŠE Znojmo

doc. PaedDr. Ing. Roman Hrmo, PhD. MBA, prorektor DTI Dubnica nad Váhom

prof. PhDr. Miroslav Foret, CSc., VŠMVV Praha

prof. PhDr. Eduard Gombár, CSc. VŠMVV Praha

Dr. Vladimír Kajlik, Ph.D, MSI, radní města Mariánské Lázně

Mgr. et Mgr. Jiří Kohoutek, Ph.D., zástupce prorektorky, VŠMVV Praha

Ing. Roman Kořán, zástupce hlavního řešitele projektu, člen Komise pro lázeňství a cestovní ruch města Mariánské Lázně

Ing. Květoslava Kořínková, CSc. VŠMVV Praha

doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc., hlavní řešitel projektu, prorektor, VŠMVV Praha

Ing. Katarína Krpálková Krelová, PhD., Vysoká škola ekonomická v Praze

doc. PaedDr. Ing. Daniel Lajčin, PhD., DBA, LL.M, předseda Správní rady DTI Dubnica nad Váhom, SR

Mgr. Kristýna Matějů, PhD., Institut lázeňství a balneologie, v.v.i.

Ing. Radek Maxa, Ph.D., Metropolitní univerzita Praha

Dávid Melas, MPhil, generální ředitel VŠMVV Praha

PhDr. René Milfait, Ph.D., Akademie für Bildung und Internationale Zusammenarbeit

Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, CSc. Univerzita Jana Amose Komenského, Praha

doc. Ing. Monika Palatková, Ph.D., prorektorka VŠMVV Praha

doc. Ing. Jindřich Ploch, CSc., rektor, VŠMVV Praha

doc. Mgr. Lucia Spálová, PhD., FF UKF Nitra

Ing. Pavel Štohl, senátor, Senát Parlamentu ČR

doc. Ing. Anna Vaňová, PhD., proděkanka EF UMB Banská Bystrica

Organizační výbor / Organizing Committee 

Ing. Roman Kořán, zástupce hlavního řešitele projektu, člen Komise pro lázeňství a cestovní ruch města Mariánské Lázně

doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc., hlavní řešitel projektu, prorektor, VŠMVV Praha

PhDr. Radka Löwenhöfferová, MBA, VŠMVV Praha

Dr. Vladimír Kajlik, PhD, MSI, radní města Mariánské Lázně

Denis Melas, MSc., VŠMVV Praha

PhDr. René Milfait, Ph.D., EJF – Akademie für Bildung und Internationale Zusammenarbeit, člen Komise sociálních věcí a zdravotnictví města Mariánské Lázně

Ing. Jana Valentová, VŠMVV Praha