Pokyny pro autory / Information for authors

 

Šablonu příspěvku najdete ke stažení zde nebo níže na těchto stránkách. Příspěvek může mít maximálně 9 stran včetně abstraktů a seznamu literatury. Příspěvky posílejte do 30.10.2020 na email konference@vsmvv.cz.

„Pokyny pro autory sablona“

You can download the contribution template here or below on this website. The paper can have a maximum of 9 pages, including abstracts and a list of references. Send contributions by 30.10.2020 to the email konference@vsmvv.cz.

„Information for authors“