Pokyny pro účastníky / Information for participants

 

Účast na konferenci je zdarma a je možné se aktivně zúčastnit zasláním příspěvku v termínu do 30. 10. 2020.

Příspěvky budou podléhat recenznímu řízení dvěma nezávislými recenzenty a v případě přijetí budou publikovány v recenzovaném sborníku s ISBN.

———

Participation in the conference is free and it is possible to actively participate by sending a paper by October 30, 2020.

Papers will be subject to review by two independent reviewers and, if accepted, will be published in a peer-reviewed proceedings with an ISBN.